Venstre Høyre


31.05.2019Jeg har laget en ny skisse til Fortnite kalt 'Skuddhullet' - og meningen er at jeg har laget en bygning som med noenlunde færrest mulig materialet gir en god beskyttelse og mulighet til å forsvare seg. I 2. etasje er det mulig å lage hull i veggen ment å skyte fra, og da får en en rekkevidde i alle vinkler - og da jeg bruker ett og ett hull kaller jeg bygningen for 'skuddhullet'. Gjerne se filmen ved å trykke på bildet under.Videre legger jeg ut en film under av det første killet i bygningen - altså der jeg dreper en motstander.


Aldersgrense: 12 år
Dagens tittelbilde: Jeg har lagt på en virkning til bakgrunnen som gir den lavere oppløsning.
Jeg har idag laget en ny logo til Søppel forlag, som kan sees ovenfor. Det er viktig for meg å uttrykke at den viktigste meningen med Søppel forlag er å presentere på en måte det jeg nettopp ser på som søppel - det er søppel og skal ikke brukes så mye mer tid på en det søppel vanligvis fortjener, og det er jo egentlig minst mulig eksponering, men på en eller annen måte må av og til søppel behandles og deretter kommer forlaget til anvendelse symbolsk på den måten. I forhold til mine andre virksomheter kan utgivelser og hele presentasjonen av utgivelsene og forlaget generelt kunne vært en svekkelse da de som ikke skulle forstå meningen med forlaget se på arbeid jeg har gjort som lavkvalitet, men den risiko lar jeg være en del av det og la det være slik - oppdager slike først kvaliteten på mitt øvrige arbeid så og ellers ser poenget med forlaget så vil de nok innse at jeg jobber med veldig mye bra, og at forlaget inngår i en helhet som gjør at det har en plass.

Senere kan en bedre logo kanskje komme, men målet er som sagt lavkvalitet og da lar vi den gå foreløpig - og ellers vil jeg nevne at videre angående kvalitet så har jeg nylig igangsatt skisser - de er ofte enkle og raskt laget til for å få presentert noe jeg vil vise frem på en hurtig måte, kvaliteten blir deretter - DIV eksempelvis er slikt som jeg bruker mer tid på, og da får det en god kvalitet deretter. Selve forskjellen mellom det å ha ulike virksomheter med ulik forventet kvalitet kan også gjøre arbeidet mitt som helhet kjekkere, og også gi følgere noe - blant annet forventninger om at kvaliteten er ulik og det kan kanskje være greit å ha tilgang til og mulighet til å oppdage og la seg underholde av. Når det gjelder logoen til Søppel forlag, vil jeg si at en kan se for seg en slange, som den grønne S'en, men som kun har én tann - en slange kan forsøke å såre en kanskje, med sine hoggtenner, men kun med én hoggtann så virker det ikke som det skal - videre om den prøver å dele den i to, så får vi en situasjon hvor logoen til 1001 natt II trer frem - som også vil være hovedutgivelsen, også den første, til Søppel forlag - to slags hvite hoggtenner trer frem ved 'ø' og 'e', men hvor videre de deles i to hver igjen ved 'pp', og kanskje hvor der er en forskjell mellom 'øe' og 'pp' da de to brune ringene havner innpå de to hoggtennene - de to hoggtennene blir da en aktivitet hvor brune ringer hopper av og på de to tennene som ellers etter latinske regler oppheves ved at det nettopp er to par av dem. Vi står da igjen med to brutte brune ringer, og ingen par hoggtenner, men kun 'S' og 'l', den grønne slangen med én hoggtann - ingenting vunnet av anstrengelsen å forsøke dele den i to.

På denne måten som nevnt i forrige avsnitt fremkommer ofte slikt jeg vil kalle søppel, som også utgis på Søppel forlag - en anstrengelse av å forsøke få noe til, men der det ikke blir noe annet resultat enn at det en forsøkte endre til noe bedre fremdeles er like dårlig. Videre er det klart at forlaget forsøker å berike mine egne følgere, men kanskje være satirisk, hånende, sårende overfor noen som enn skulle kunne se på seg som en fiende - noen som kanskje ikke er med, men mot.

Jeg har kjøpt et eget domene men for Søppel forlag, og som bildet under viser er navnet; 'soppel.forsale'. Jeg synes dette er et veldig egnet domene å presentere utgivelsene til forlaget under, for se for dere følgende situasjon; noen skulle forsøke såre noen, videre er arbeidet omstendelig, men en får det ikke til - en avslutter kanskje verre enn det var før, og i det hele tatt blir utfallet ansett som søppel. Får en etter en slik hendelse spørsmålet om det var verdt å arbeide slik - kanskje også til og med om hva prisen skulle være dersom den som ble forsøkt såret var den som fikk tilgang til produktet, søppelet, og selv kunne selge det, så vil det oppstå en spesiell situasjon; om den som anstrengte seg mener det skulle være en høy pris, blir den som unngikk sår rik av det, men om det blir en lav pris, så vil hele anstrengelsen bli ansett som verdiløs, unyttig - en unødvendighet som sårer den som skulle såre selv - vi ser at en blir såret uansett om prisen er høy eller lav. Derfor er domenets navn; 'forsale', altså 'til salgs' veldig egnet til å gi oss et spørsmål om pris, og når det er tale om søppel som en kan kunne plassere slik at det like gjerne kunne vært en som er motstander sitt resultat, så sårer det den selv uansett pris; og motstanderen kanskje satt ut av spill i lengden ved tvil om hvilken pris som er egnet - så lenge produktet er i salg, gjelder jo en pris.
Jeg håper at domenet blir aktivt i løpet av dagen så jeg kan presentere en forside senere på dagen.
Dagens tilbakeblikk: For omlag 11 år siden var jeg en tur til Israel, Palestina og Jordan - spesiell reise da det var mange nye inntrykk. En dag da jeg var med å høste oliven, så var det to store fugleflokker som begynte å fly i to ringer om hverandre - nesten litt symbolsk slik som en finner i det politiske bildet hvor en har røde og blå som omlag oppfører seg på samme måte der de stadig er i konflikt med hverandre, men oftest holder en slik avstand at de ikke akuratt kræsjer med hverandre.
Under en middag en kveld benyttet jeg anledningen til å trekke frem en historie jeg har fra Tveit - en av slektsgårdene jeg kommer fra - den inneholder også noe med fugler, så jeg vet ikke om det var det som gjorde at jeg trakk den frem - tanken på fugleflokkene mener jeg, men jeg syntes i alle fall at den passet i og med at området jeg besøkte var veldig religiøst preget. Historien går slik:

Da var so at vaor forfar på Tveit forstod kva fuglane sa - og ein gong dao ein sognaprest var på sundagstur innom Tveit, so hadde fått høyra om dette - spurde han om da var sant at han forstod kva fuglane sa. 'Ja, da stemme da', sa han til sognapresten. Akuratt då kom da ei kråka og satt seg på ei grein i eit tre, like ved der dei stod - og begynte å kraka. Sognapresten spurde då om han kunne fortelja han kva kråko sa. 'Ja, da kan eg - ho seie at paven er død'. 'Nei, det kan nå ikke være sant', mumla sognapresten for seg sjølv, og spurde: Er det sant? 'Du får ta da me ei klypa salt, for dann kråko har loge før.'

Jeg husker at med det samme jeg var ferdig med å fortelle så sa verten at vi kunne gå fra bordet - det er en historie som er kjekt å ha fortalt i Israel, siden det spesielt et religiøst sted.

Matbit: Kjøpte en Bounty på Bunnpris igår kveld, natt til idag - det er en klassiker for meg når det gjelder snop - kokos og sjokolade er godt.
Da kokosnøtter minner litt om hår kan jeg benytte anledningen til å trekke med DIV-utgivelsen; 'DIV - A Good Hair Day at the White House' - en film som kun er god stemning og kanskje komisk å trekke frem på forspill dersom en begynner å bli klar for å gå til byen for eksempel.Dagens vær: Fint og rolig vær, det ble også litt mer sol ut på kvelden - nå overskyet.
Dagens hjemmebilde: Jeg har tatt bilde av altanen - fortsatt med god maling, og ellers en fin plass å sitte å spise - sist jeg inviterte til middag er ganske lenge siden, og da var det to av mine brødre som kom på besøk.Golf: Neste episode i serien av teknikkdetaljer for svingen; idag viser jeg at den høyre albuen er inntil kroppen å vei opp i svingen og inntil på vei ned i svingen før køllen treffer ballen. Med dette oppnår en stabilitet for armene og har et godt referansepunkt for å unngå at køllen går ut av rett svingbane før treffpunktet. Jeg kan ellers legge til at i filmen er jeg litt rask i oppsvingen, slik at det ser ut til at køllen bøyer seg på vei ned - dette er noe jeg skal jobbe med og jeg lot filmen være med idag da dette viser en feil i golfsvingen som er like greit å ta med for meg selv, men også så andre kan se hva som burde vært bedre.
Episode 2 av rundkick-teknikkdetaljer; jeg viser jeg hvordan foten vrir seg slik at tærne omlag får en retning rett bakover i det sparket treffer der det skal - også ser vi at jeg har løftet helen et godt stykke over bakkenivå for å unngå at den treffer bakken under rotasjonen.

Siste
31.05.2019
30.05.2019
29.05.2019
28.05.2019
27.05.2019
26.05.2019
25.05.2019
24.05.2019
23.05.2019
22.05.2019
21.05.2019
20.05.2019
19.05.2019
18.05.2019
17.05.2019
16.05.2019
15.05.2019
14.05.2019
13.05.2019
12.05.2019
11.05.2019
10.05.2019
08.05.2019
07.05.2019
06.05.2019
05.05.2019
04.05.2019
03.05.2019
02.05.2019
01.05.2019
April 2019
Mars 2019

Bli VIP

Om ITAT
© 2019