Venstre Høyre

VIP-følgeres fordelsprogram:
- e-bøkene i mitt forfatterskaps første del til en verdi av kroner 940,- gratis
- dataprogrammene tilknyttet e-bøkene til en verdi av kroner 375,- gratis
- 50 % avslag på personlig e-plakett ved Det Gode
- 10 besvarelser på fagspørsmål til en verdi av kroner 500,- gratis
- helt anonym VIP følgerstatus ved bloggen
- VIP-invitasjoner til foredrag, utgivelsesfester med mer

I alt en verdi på kroner 1 865,- til hver VIP-følger, og til de 1000 første fordeles det til sammen en verdi på kroner 1 865 000,- litt i underkant av to millioner kroner.
Søknadsskjema

Fullt navn:
Alder:
Kjønn (han eller hun):
Epostadresse:Tilbake
© 2019