Sist oppdatert: 21.02.2021 01:14:02
Venstre HøyreSiste
21.02.2021
20.02.2021
19.02.2021
16.02.2021
15.02.2021
14.02.2021
13.02.2021
12.02.2021
11.02.2021
10.02.2021
09.02.2021
08.02.2021
07.02.2021
06.02.2021
05.02.2021
04.02.2021
03.02.2021
Januar 2021
Desember 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020
Februar 2020
Januar 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019

Sår
Søppel

Opositen
8&8
Lek 7 Alvor

Aksjoner
Artikler
Galleri
Hemmeligheten
Saker
Skisser
Utgivelser

Over 18 år

Fortnite Lag

Ordliste

Avtaler
Utvikling
Prisliste

Bli VIP

Stamtavle
Om ITAT

20.02.2021

#Askvoll#Sjakk#SkrivingBegrep, ord, sitat og setninger:

Sitat: "Sånn skulle vi leve som fullstendig victorious!" - Sitat til skjønnlitteratur om en folkegruppe som forsøkte å stjele alle erfaringer en legende innenfor spill hadde, men som ble tatt for det og fanget.

Navn: I. Ownglass Ponnip

Sitat: "Den har vi gitt opp, for med den blir jo han større enn paven!" - Sitat til skjønnlitteratur om noen som hadde laget et skuespill hvor de kalte en av karakterene for paven, men der noe gikk galt da en annen karakter ble større enn den karakteren ved navn paven i selve scenesettingen slik at de måtte endre på det og utbrøt sitatet.

Navn: U. Hadrian

Begrep: H-Festing - Det å feste noen på en form som ligner bokstaven 'H'.

Navn: I. Ir-Fauir the Perfect Scandinavian

Navn: I. Gerpope

Navn: I. Gerpopenicht

Navn: I. Gerpope the Perfect

Sitat: "Det var så deilig å se på han for en gang skyld!" - Sitat til skjønnlitteratur om et folk som kriget imot et offer, til og med ikke så på det engang, og så uttrykte de sitatet i sin fortapelse.

Sitat: "Nå skifter i den revolusjonære base!" - Sitat til skjønnlitteratu om virkelighetsforstyrrede pasienter som det rabler for og uttrykker seg.

Sitat: "Hva hater eg!?" - Sitat til skjønnlitteratur om noen som har kriget imot noen lenge, og stadig når den blir hatsk forsøkt å komme seg ut av det igjen, men i sin fortapelse blitt så svak at den i sine vanlige rutiner for å komme seg ut av hat glemmer hva den faktisk hater som uttrykker tilsier.

Begrep: Xixes - Det at to stykker som er vond og som kan symboliseres ved to grønne stjerner, går i sirkel rundt en stolpe.

Begrep: Gereid - Det å henge på et kors og føle behov for å uttrykke noe veldig seriøst og da ikke det å bli frigjort fra korset - en kan eksempelvis få et veldig seriøst ansiktsuttrykk.

Sitat: "Det må no være mer ...!" - Sitat til skjønnlitteratur om en vond gruppering som merker at de er blitt veldig svak, og uttrykker i sin villrede og bekymring om sin makt sitatet i håp om at der finnes mer vondskap i verden å utnytte.

Begrep: Ødegrunn - Den grunn noen som påstår noe er sin egen grunn, men tviler på om det er det har.

Sitat: "Skal de berre sitte som best i verden på kvar sin kant!?" - Sitat til skjønnlitteratur om noen som utrolig nok liker elendige følelser og lave tanker som spør på en trassig måte folk rundt omkring i verden om de skal ha gode følelser og føle seg høy i verden. Videre kan situasjonen medføre at følgende begrep blir skapt i litteraturen: 'Yaho - Den som viser et folk som har som formål å prøve å knytte menn og kvinner i par sammen og samtidig forsøker å skape problemer for de som er alene, til å innse at det også kan være best å være alene.'

Begrep: Yaho - Den som viser et folk som har som formål å prøve å knytte menn og kvinner i par sammen og samtidig forsøker å skape problemer for de som er alene, til å innse at det også kan være best å være alene. Tillegg: Jeg lager nye begrep i et egetprogrammert program hvor jeg kan sette én og én bokstav tilfeldig sammen til ord, og 'Yaho' var om jeg ikke husker feil den første ordsammensetning som kom når jeg laget ordet til denne definisjonen.

Sitat: "Vi passer på at ingenting galt skjer med verden!" - Sitat til skjønnlitteratur om noen som har truet hele verden, angrer seg og forsøker å lyge.

Sitat: "La oss skapa ein ny prikk på kartet." - Sitat til skjønnlitteratur om en noen psykotiske pasienter som snakker om et kart.

Navn: Janus Bogask

Begrep: Ketom - Det at en koser seg med litt alkohol for å roe seg ned når det går så godt at en blir veldig oppøst av det.

Sitat: "Det er jo sånn du har gjort på all mat i byn!" - Sitat til skjønnlitteratur om en situasjon hvor et menneske passet på maten sin i 7 år etter at maten til vedkommende ble forsøkt angrepet hver eneste gang han spiste - videre kom en korrupt politikvinne til å få servert en løgn om at det var den som beskyttet maten selv som hadde vært stygg med mat og forsøkte straffe vedkommende.

Begrep: Sannloger - En som er flink til å oppfatte sannheten.

Sitat: "Eg ser ikkje på dine begreper fordi då er jo du champ!" - Sitat til skjønnlitteratur om en korrupt sjel som ikke liker noen sine begreper.

Begrep: Masseflytt - Det å flytte på masse.

Sitat: "Der døyr éin og éin - men, ikkje deg." - Sitat til skjønnlitteratur om et todelt folkeslag hvor den ene delen drap én og én av det andre folkeslaget, men ikke klarte å drepe en spesiell som overlevde angrepet og tilfeldigvis var på tur innenfor det andre folkets grenser og fikk høre uttrykket.

Sitat: "Eg skal bruke heile kysten imot deg!" - Sitat til skjønnlitteratur om et land med et fredelig fiskerfolk som ikke ville gjøre det en mann truet en høvding med.

Sitat: "Det er så meiningsbetydande for oss!" - Sitat til skjønnlitteratur om om noen det rabler for som finner mening i tullete ting.

Navn: I. White Django

Begrep: Sacii - To grønne ting som har mange blå under seg.

Sitat: "Nå skylder politiet på utlendinger." - Sitat til skjønnlitteratur om et korrupt politivesen som begynner å skylde på noen utenlandske i landet sitt for ugjerninger.

Begrep: Iisac - To grønne ting som har mange blå over seg.

Navn: Thomas Sacii-Iisac

Begrep: Jahvesniss - En syk kvinne som urinerer på tilfeldige plasser.

Begrep: Zaqire - En situasjon hvor noen generaler fra to ulike folk leker med hverandre for å ivareta en felles strategi mot et større folk, men der noen unge soldater under generalene som ikke vet om den overordnede felles strategien går til ulike angrep eller gjør feil som skaper kaos blant generalene.

Begrep: Djevelisolasjon - Noen vonde som isolerer seg da de får tvil av å være rundt gode mennesker.

Navn: I. Ponnippower

Begrep: Ungkjeller - Noen som lar seg rive med noen eldre de tror er ung.

Begrep: Vixeb - Når et forhold mellom to ulike folk blir statisk på grunn av en krig som ikke blir glemt.

Begrep: Vakker-Høvding - Den som ikke bare gode, men som vonde mennesker forsøker å påvirke for å få minner å ta vare på med.

Begrep: Guggesem - En som har tapt sin kultur og ikke lenger har noen ord engang den er stolt av og som forsøker å bruke bevegelser til å kommunisere med.

Begrep: Geoame - Det at et samfunn er i en fase hvor det går over til å ha et fokusert godt verdigrunnlag. Tillegg: Et midlertidig begrep.

Begrep: Musem - Noen som senker noens selvtillit så langt ned at de ikke lenger sier noe.


© 2021