Direkte markedsføringIndirekte markedsføringTekstinnlegg
Innhold: 200 tegn
Pris: Kroner 100,- inkl. MVA

Bildeinnlegg
Innhold: 1 bilde
Pris: Kroner 75,- inkl. MVA

Filminnlegg
Innhold: 1 film inntil 10 sekunder
Pris: Kroner 150,- inkl. MVA

Tekst- og bildeinnlegg
Innhold: 200 tegn, 1 bilde
Pris: Kroner 150,- inkl. MVA

Tekst- og filminnlegg
Innhold: 200 tegn, 1 film inntil 10 sekunder
Pris: Kroner 200,- inkl. MVA

Tekst, bilde og filminnlegg
Innhold: 200 tegn, 1 bilde, 1 film inntil 10 sekunder
Pris: Kroner 250,- inkl. MVA


© 2019