Š - Solo Champion / Solo Champions

Om

Formålet til Š - Solo Champion / Solo Champions er å delta i FNCS; 'Fortnite Champion Series' - i tillegg til andre typer turneringer/mesterskap.


Regler

§1. Navn: Hver spiller har i forkant av navnet bokstaven 'Š' i tillegg til alt fra 1 til 3 valgfrie store bokstaver i det latinske alfabet umiddelbart etter seg - deretter et mellomrom til sitt vanlige spillernavn. De tre valgfrie tegnene kan stå for noe som igjen er en hemmelighet overfor alle - ikke bare for publikum, men også for andre medlemmer på laget. Eksempelvis har nå Tom André Tveit navnet; 'ŠDMB www.ITAT.no', hvor DMB står for noe som er hemmelig.
§2. Alder: Spillere på laget skal ha en alder fra og med 18 år.
§3. Prøvespilling: Kandidater som ønsker å bli spiller på laget inviteres minst til én prøvespilling. Her går en gjennom, blir introdusert til det viktigste for laget.
§4. Ansvar: Spillere på laget har ikke noe annet offisielt ansvar for hverandre enn det som er forventet av spillere på lag i det offisielle Fortnite-lagsystemet.


Spillere

Navn Spillernavn Meritter
Tom André Tveit ŠDMB www.ITAT.no SSFP: 33. plass, Arena: Solo 7, Battle Pass: Free 100, Solo Semi-Million, Solo Hype Nite Prize, Shadow Hype Nite Prize, Shadow Hype Nite+ Prize


© 2019