11.08.2019

Jeg begynner med dette første Lek 7 Alvor hvor jeg tar et utsagn fra TV2 tidligere idag som sjokkerte litt; "AP peker ut SP som hovedfiende i lokalvalget". Det er en litt merkelig utvikling med tanke på at 'rød-grønt' har vært en del omtalt i politikken og det blitt en vane å tolke SP som vendt mot rødt og da også arbeiderpartiet - men, altså nå går arbeiderpartiet ut med et slikt utsagn.

Jeg stiller virkerene i Lek 7 Alvor inn som arbeiderpartiet har gjort, og så skal vi kort leke litt med tanken på hva da SP kanskje er nå som gjør at de omlag "går til krig".

Om du ikke vil se lekingen så kan du eventuelt gå rett til resultatet lenger nede for hvordan alvoret ble.

Arbeiderpartiet kan forventes å ha følgende innstillinger som halv-virkerer alltids for de det ønsker å være, ikke nødvendigvis det de er; mange, grunnleggende ressurser, gjensidighet, stor, varm, fokus på kvinner og imot noe som vist i illustrasjonen lenger nede med røde innstillinger.

En kan videre da se for seg at SP ikke nødvendigvis har en motsatt innstilling, men at Arbeiderpartiet kan være redd sin egen motsette innstilling som da vil være i Lek 7 Alvor; få, ressursrikdom, envishet, liten, kald, mannlighet og med noe. SP er akuratt nå i sterk vekst som medfører at de sannsynligvis som da populær og blir flere og flere, er ressurssterke da de representerer bønder som har de fleste ressursene for mat, ensidighet i forhold til at de har store deler av de som kalles primærressursene og ikke nødvendigvis må dele foruten vilje og eventuelle forsøk på å gi krav fra andre, temperaturen er ofte varm i lokalsamfunn i bygder, men det er klart at bønder ofte er en del av noe eldre da de eksempelvis direkte har med styring av dyr hvor det eksempelvis forekommer slakt som kan medføre en kaldhet fremfor andre i en slik sammensetning - så med det mulig kald på noen punkt og varm på andre, mannlighet er klassisk innenfor gårdsbruk selv om endringer har kommet i senere tid, samt kan en tolke bønder som å være samlet om noe, derfor med noe som en eventuelt bidrar til å forsvare blant annet med ressurser.

Trykk på bildene for å gå videre til neste.


© 2019