Ordliste

I ordlisten på ITAT.no kan en finne mange ulike ord; til forskjell fra Otlisten tilgjengelig på Verda forlag, som er lenket til i begynnelsen og i slutten på denne siden, som inneholder kun grundig bearbeidede ord, så finner en her mange som skal bearbeides bedre i fremtidige utgivelser i Verda forlag og/eller Søppel forlag.

Gjerne også se 'Otliste' som jeg har gitt ut på forlaget Verda og som kan lastes ned her: Otliste


Admann - Admann er et begrep som betyr; 'adel', og ¨'mann' - Adolf er et navn som minner om navnet. Jeg har ikke hørt det før, så det er kult.

Aggressiv Totu - Det å torturere seg selv i forkant av totu i forsøk på å gjøre situasjonen verre for sitt offer.

All-tisshevn - En tisshevn som gjelder overalt og blant alle - på den måten fjernet alle forsøk på å være stygg med ens tiss.

Arnal - Å holde på noe med baken. Inspirert av 'Haald', 'Haaldr' som igjen er inspirert av 'Harald'. 'Haald', har nesten tilsvarende betydning som å holde på noe.

Benjamin - Begrepet ser ut til å handle om å låse et tankeliv - mest sannsynlig etter et angrep for å såre. Dersom en ser til eksempelvis 1001 natt II, og den boken skulle på noen måte være sårende, så ville de like ting i filmen kunne være kalt; 'The Benjamins', og spesielt utropstegnet; 'The Benjamin', som ment opphavet til at en ser de andre tingene. Gjerne se filmene over i bloggen for mer. Jeg kan legge til at for alle mine følgere så er det selvsagt ufarlig som følger av mine virksomheter og bloggen så oppleve Søppel forlag, det vil eventuelt være fiender som kunne bli såret.

Berlin II - Dersom en er i den delen av verden hvor det finnes bjørn, og videre strekker en linje i vilkårlig retning langs jordens overflate oppstår en linje hvor en vil på et eller annet tidspunkt langs linjen møte en grense hvor der ikke lenger finnes bjørn, og dette er Berlin II som også kan forstås; 'Bjørnegrensen II'.

Beruhe - Rolig bjørn - til motsetning til berzerk.

Bjørn 2.0 - Dette er et begrep som kan brukes i tilfeller hvor eksempelvis mennesker skulle forsøke utvikle seg tilbake til bjørnen, dersom en tror en stammer fra dem, og da kunne det blitt bjørn utgave 2, Bjørn 2.0.

Bjørnetjeneste - Det å gi en beruhe som i uvisse, indirekte altså, blir angrepet mulighet til berzerkergang som hevn.

Blåslengkyss - Et slengkyss fra en blå. La oss si at noen ikke villde bli kysset og etter gjentatte forsøk så begynte den blå med slengkyss. La oss videre si at meningen med blåkysset var faktisk tortur ved nærgåelsen, så ble torturelementet fjernet under slengkysset.

Bogask - et ord sammensatt av de to første bokstavene i 'boss' som er engelsk for søppel, 'garbage' som er engelsk for søppel og skitt; 'Bogask', og dette navnet har sin mening i å være et helt klart sinn i søppel - altså ikke noe klart, rent som navnet 'Katrin', 'Kathrine', 'Katrine' og så videre betyr, men 'klart og skittent og da vist gjennom å tolke den klare kulen i bakgrunnen til Søppel forlag sin forside som om et hode som da kan kalles nettopp; 'Bogask'.

Bogass - En bogask som har de to ulike delene av bogask-skallen som rompe.

Civi-Heathen - En sivilisert hedning - altså som har en kultur som gjør at den ikke trenger noen annen. Varianter; 'Civi-Houdin', 'Civi Houdin', 'Civi Heathen', 'Civi Pagan', 'Civi-Pagan', 'Sivi Hedning', 'Sivi-Hedning'.

Damnesti - Det å fordømme en stat som eksempelvis bryter lover.

Damnesty - That to condemn a state which for instance is breaking laws.

Défense de Sade - Dette er et navn jeg har laget for den nye serien 'Saden - Défense de Sade' som blir en serie for de over 18 år - og navnet er motivert av først og fremst Saden som har vært et kunstprosjekt jeg har holdt på i noen år, men i tillegg så er det interessant å se opphavet til det som heter sadisme, som er en skikkelse ved navn; 'Marquis de Sade', og da navnet 'Marquis' betyr 'krig', så betyr 'Défense' noenlunde det motsatte, som nemlig er 'forsvar'.

Delblogg - En blogg som kun har noen av de følgende enheter; tekst-, bilde-, film- og lydinnhold.

Delmedia - Et media som kun har noen av de følgende enheter; tekst-, bilde-, film- og lydinnhold.

'Den Skitne Stol' / 'Søppelstolen' - Begrep som kanskje kan brukes for stolen i søppel forlags bakgrunn. Begrep: 'Den Prisede Stol' - En ny tyoe stol for den som skulle bestemme prisen på varer i Søppel forlag. Begrep: 'Søppelpave' - Den som drømmer om å være flest i søppelposen i Søppel forlags bakgrunn. Begrep: Søppeltjener - En tjener av søppelpaven og/eller en søppelpave som er tjener selv. Tillegg: Pave skal forstås "pave" - en som ikke egentlig er far for noen. Begrep: Søppelsild - Sild ved søppel. Begrep: Finn 'Voldelig Søppel'

Derapper - Noen som forsvarer seg mot rappere.

Descendit-Humilis - Har motsatt betydning av Augustus som betyr; 'Opphøyet', og derfor betyr Descendit-humilis;'Nedsenket'. Jeg har forresten laget begepet kun av interesse - det er ikke et jeg foventer å bruke til noe spesielt annet enn å lese det inn da det blir kjekt å høre det i lyd.

DIV - Dette står egentig for 'Double Internactive Video', altså 'Dobbel Interaktiv Video' - formålet er at en aktivt kan ta del i å sammenligne to ulike filmer, som også kan bli bilder, lyder og så videre, hvor det er lagt opp til å lære et poeng som viser at DIV-utgivelsen kan belære et viktig og godt poeng. Idag har jeg jobbet mye for å få nettsiden oppdatert og derfor lar jeg DIV være dagens begrep.

Divided North / Splittet Nord - Et splittet nord. Et eksempel: Knuten i Søppel forlag sin bakgrunn sin søppelpose kan representere et splittet nord.

Dobbel-Kong - To konger i ett. Eksempel: Drømmen til konge som er døende, som innser tapet ved en sterk leder og forsøker egle seg til å skulle dele.

Donaldikk - Noe som brukes for sin virksomhet både for imponering og såring; høyere enn Heraldikk og i så måte høyeste. eDonaldikk - Donaldikk i elektronisk form.

eBruling - Det å stadig måtte oppdatere et program. Et eksempel kan være en spillutvikler som prøvde seg med et slags komplott overfor spillere for stigmatisering, men der spillerene selv oppdaget situasjonen og stadig fant flere spor av komplottet som spillutvikleren måtte brule - ebruling. Tillegg: eBruling er ikke det å spille et spill.

eDonald / e-Donald - Elektroniverdens hersker. Inspirert av; Donald, Harald.

Elisix - En tenkt rustning rundt hele kroppen som beskytter mot alt av vondt - den ser kul ut, passer til begge kjønn og kan velges om er synlig eller usynlig.

Eirik Purp - I forbindelse med at kanskje det mest kjente navnet med Leif som fornavn er 'Leif Eirikson', så blir det lett for å tenke på hans far som er 'Eirik den Raude', videre kunne en da tenkt andre farger spesielt på grunn av utfallet til navnet 'Leif' som vist med 'Leif Tomson' - 'Eirik Purp', kan så bli et resultat som både kanskje vil fremstille et navn litt "posh", litt "overklasse", samtidig lilla som er en ganske sterk farge.

Etterde - Jeg lager idag et nytt begrep som har å gjøre med Førde som navn; betydningen er at dersom en ser på Før- som en forstaving så er Etter- også en tilsvarende, hvor -de er som å snu opp-ned på noe, så Førde som navn kan da bety; 'før noe er snudd opp-ned', og Etterde som navn; 'etter noe er snudd opp-ned'.

Farao-tisshevn - Tisshevn om en farao har forsøkt å være stygg mot en tiss.

Fifih - Når en pave uttrykker at den må tale offisielt slik at en viktig leder blir oppdatert, for videre å unngå at noe paven tidligere har sagt blir misforstått av lederen.

Fjegg - Vitenskap med bevisst dårlig kvalitet.

Fjeggfik - Fjeggere som mobber noen som ser tilfeldige sannheter utenfor et mer oversiktlig og helhetlig system. Fjegg er som mange av dere kjenner noen som skjuler noe for andre, og om det er et helhetlig vondt system, så vil fjeggfik være fjeggere som mobber noen som begynner å oppdagere sannheter skjult av fjeggerene for å kanskje unngå at de som får en fjeggfik skal oppdage det vonde systemet, eller for eksempel bare for å mer nyte fjegg. Det er kanskje litt vanskelig å sette seg inn i hva dette er for noe, så jeg kan nevne et eksempel: La oss si en student ved et universitet som fjegger overfor sine studenter forsøker å holde skjult mange hemmeligheter som for eksempel at en løsning for å unngå trafikale problemer i et veikryss ikke skulle virke, der all fornuft tilsier at løsningen virker, også at det er bevist - årsaken til fjeggingen kan være at det blir for økonomisk kostbart å utføre løsningen, men at fjeggerene ikke vil at problemer med økonomien skal åpenbares. På grunn av dette når studenten da forteller om løsningen, som er forholdsvis lett å se om en ser helheten i trafikken for eksempel, så forsøker fjeggeren å bruke en fjeggfik for å unngå at andre studenter skulle se den samme løsningen, og videre for å konservere fjegget - og så overse studenten og gå videre i forelesningen.

Fler-Hjem/Multi-Homer - Homer er et navn som har med 'hjem' å gjøre, og spesielt i vestlig sammenheng så som med Henrik Ibsen er ofte dette med 'hjem' en slags brodd i samfunnet og jeg skriver fra Ibsen; "Beskikk ditt hus.", som var nevnt i slutten av et av hans stykker. Multi-Homer er derfor et begrep som tar litt brodden, da det betyr; 'flere hjem' - for dersom en har flere hjem så blir det ikke noe diskusjon om det en har hus eller ikke hus, men en har flere hus og derfor blir spørsmålet vesentlig utvidet. Tillegg: Jeg kan ellers nevne at ofte sammenlignes begrepet 'hus', med 'hodeskalle', og i denne sammenheng kan en ikke ha flere hodeskaller, men en kan ha flere hus - så denne sammenligningen, overførte betydningen, faller også bort.

'Free 100' - Dette betyr det å komme til level 100 i Fortnite Battle Pass uten å betale.

Følelsesarbeid - Det å arbeide med følelser - eksempelvis sine egne.

Hatald - Hatkoloniker, se gjerne dagens oposit for mer informasjon. Inspirert av Harald og Havall.

Germansk Teater - Germansk teater.

Gladbjørn - Om Ulv utviklet seg fra Bjørn kan det antas at det var en glad bjørn som kanskje var lei den tøffe konkurransen blant bjørn - jeg har ikke erfart at Bjørn omlag synger, men ulver og videre hunder har en slik egenskap.

Gross-Benjamin - En Benjamin som gjelder noe stort.

h. - En stol med punktum etter. Kan symbolisere det å bli ferdig med et forfatterskap som jeg viser i bildet under da jeg avsluttet første del av mitt forfatterskap i Verda forlag.

Havald - Et navn som betyr; 'hav' + 'ført', som videre kan forstås som at en er 'ført til havs'. Det er et navn som er videreutviklet fra navnet; 'Harald'.

Healthyleo Healthylei / Helsileo Helsilei - Navn som er en slags motsetning til Galileo Galilei, som spesielt på norsk høres litt friskere ut enn det tidligere latinske navnet - det kunne vært brukt av en som driver med vitenskap.

Haald - Haald er et nytt navn som betyr å holde på noe som er noen andre sitt på en vond måte for å forsøke dele det i to deler. Inspirert av navnene; Havall, Harald, Hatald. Uttales som: 'Hold' på norsk, kan også alternativt uttales Ha-ald, som Harald, men da med stum 'r' lik at den ikke finnes i navnet da Haald, mest er et navn som kommer av navnet 'Harald', men da uten 'r'.

Haaldr - Et navn som betyr at en holder på noe - r, kan være litt forskjellige ting. Inspirert av; 'Harald', 'Havall', 'Hatald', Haald'. Tillegg: Flytter en 'r''en i Harald helt til høyre i navnet, så får en navnet; 'Haaldr'.

Haaldr-kondom - Inspirert av navnet; 'Haaldr' så kunne et kondom dersom 'r''en i navnet Haaldr, var et hankjønn, så kunne posen i bakgrunnen i Søppel forlag vært omtalt som 'Haaldr-kondom'.

Hallah - Ved en tener-tisshevn-sutiasjon og tjeneren tror den er inne på noe med all-tisshevn, og så selv prøver å gjøre det til en halv-all-tisshevn-stuasjon, og sier; "Hallah".

Harald Stresskikk - Ein ved navn Harald som utfører stresskikk.

Haron - Mannlig vond prostituert.

Helblogg - En blogg som både har tekst-, bilde-, film- og lydinnhold.

Helmedia - Et media som både har tekst-, bilde-, film- og lydinnhold.

Hetu - En samtale kan være fornuftig, men av og til blir den ufornuftig og mer følelsesmessig - hetu er når en har kanskje gjort noe feil som gir en dårlig følelse som eksempelvis sagt noe løgn, og videre leter etter å forsøke å finne feil ved den en taler med hvor det fornuftige forsvinner. I en slik tilstand når hetu forekommer er det merkbart akuratt når den med hetu har leitet og funnet noe for å forsøke skape lignende følelser i den andre som en selv har - urimelige ord kan en vente seg, samt merke at det blir som om en følelsesmessig beroligende virkning for den med hetu å tale ordene som er funnet.

Hundro - En ro for hundene.

iIx / xIi - Et begrep som viser hvordan 'i' og 'x' separeres ved hjelp av en grønn I - det er såring som sikrer i dette. Videre symboliserer den lille i'en og den lille x'en delt at de som er plassert i det vonde ikke får samle seg.

IM. Jeg laget idag logoen til IM VIP, og har derfor også laget begrepet IM, og jeg skal skrive litt mer om hva det betyr senere, men i hovedssak betyr det 'jeg', slik at de som blir IM VIP blir respektert som et jeg.

'Ingolfr Arnarfar' - Jeg lager dette navnet for turen jeg hadde til statuen av Ingolfr Arnarson. Meningen med navnet er i hovedssak den symbolikk navnet til Ingolfr Arnarson har med tanke på at han virket som en samlende enhet for mange nordmenn, og samtidig så er ofte 'Arne' som navn satt sammen med noe litt eldre som kan tolkes som at navnet fikk en påvirkning om at mange eldre samlet seg om Ingolfr Arnarson som leder for også saker som angår eldre i folket. I den tiden han levde var kristendommen allerede mest sannsynlig begynt å manifestere seg ved at Harald I begynte å forsøke kristne sine barn hvor Håkon den Gode ble sendt til England for å oppdras i kristendommen - i alle fall noe annet. Ingolfr ville nok styre på en annen måte enn Harald I, og 2 år etter at Harald hadde begynt å regjere grunnla han Reykjavik hvor det sies at verdens første parlament oppstod - jeg selv har nå et helt system klart som kan bli som en stat, hvor jeg også tar hensyn til eldre problemstillinger som betyr at navnet 'Ingolfr Arnarfar' kunne oppstått.

Innsøpplert - Å ha blitt satt inn i søppel. Dette er et begrep som skal gjelde vonde som blir innsøpplert, og som minner om det å bli innsatt eller innlagt, som en kan ved fengsel eller sykehus, men hvor det ofte desverre feilaktig blir gitt diagnoser eller dommer for mennesker som faktisk hadde vært god og ikke syk eller kriminell - de som blir innsøpplert er altså enten syk eller kriminell, vond.

Irrlov - Det å ha et irrasjonelt forhold til loven. Eksempel: Om en har brutt en lov og angrer seg blant annet på grunn av faren for straff.

Johannes Bogask - Vond er nådig bogask. Ofte diskuteres det hvorvidt gud er god eller vond - dersom da gud var vond, så gjelder navnet.

"Johannes" - Navnet Johannes med tødler; dette er et begrep for en lek hvor en leker med noen som er innsøpplert - viser de noe fint utenfra, og så morer seg ved å holde de selv i en lås og deretter innsøpplerer de igjen.

Judge&Money - Både dommer og penger - og ser en til pris, så betyr det både negativ, og positiv pris der ofte straff er negative priser og noe en vinner positive priser. Judge&Money, er derfor et motebegrep som viser det beste av begge sider. Tillegg: En som ikke en gang kan tigge, er noen i unåde, som gjør noe som burde straffes samtidig som ikke har nok ressurser - er en motsetning til 'Judge&Money'.

Kir - En som lar seg dulle med inn i en organisasjon som egentlig er imot en selv, og som derfor gjør en litt mindre. Peonget med å skape begrepet er å 1. kunne opplyse om hva det å være Kir er for noe, samt 2. å forhindre at en blir Kir ved at det er litt stigmatiserende.

Kjell-Fabrikering - Det å fabrikere noe når en heter Kjell. Begrepet minner om den straffbare handlingen; bevisfabrikering - videre blir ofte navnet Kjell forstått som noen med en spesiell egenskap i tankelivet ogherda forstått som en som kanskje forsøker å fabrikere noe vondt i tankelivet. Begrepet; 'Kjelling' kan kanskje minne om begrepet, men der det er usikkert om dette uttrykket; 'Kjelling' angår godt eller vondt, men jamføres skisse; 'Såring - Alzheimer og Demens' er det en antakelse at begrepet 'Kjelling' ofte er et Offer som forsvarer seg mot Emner fra Alzheimer og/eller Einzheimer.

Kjetil Tom-Enhjørning Bogask Z.O. - 'Kjetil' står for tosidighet inntil noe, 'Tom-Enhjørning', at der er to som går mot å bli tvilling med hvert sitt horn, 'Bogask' er det å være innsøpplert og helt i mest vonde tilstand, 'Z' å bli såret og 'O' at en går fullstendig enhetlig i ring i bogask tilstand. Eksempel: Som om en lykkelig innlagt på psykiatirsk avdeling som har funnet roen i belteseng og ikke har noen idé om å skulle komme seg ut igjen.

Købetvrak - Et navn som betyr 'å kjøpe et vrak'. Inspirert av stedsnavnet; 'København' som kanskje har som betydning litt annerledes med hensyn til et vrak; nettopp at et slags vrak kunne få kjøpt seg en havn om det var i noen form for nød - navnet lagt ut i bloggen idag; 'Køpetvrak' er med hensyn til en tredjeperson som kanskje ville kjøpe selve vraket som andreperson, hvor førsteperson tilbyr. Tillegg: I filmen 'Kingdom of Heaven' så er det noen som sier om den engelske kongen som oppfører seg mer som et vrak som bare slår og slår, men egentlig er fortapt, et vrak nettopp; '... what God will make of him ...", og i denne sammenheng, så er det altså tilbyderen som bestemmer om vraket skal selges og den som kjøper eventuelt vraket som tar valget om å kjøpe.

Ir - En som er en mester og best, ikke er mot seg selv, og som ikke lar seg dulle med som en Kir. Formålet med Ir-begrepet er å vise noe som er bedre enn Kir.

Kjetil Bogask - En Kjetil som går til bogask.

Kjetil Stygghelrødt - En ved navn Kjetil som går til helrødt i styggskap.

Kjetil Tom-Enhjørning - Dette er et veldig spesielt navn som gror ut fra Kjetil - la oss si at en Kjetil forsøker å med motsetninger eller da to ulike ting forsøker å styre med ulikheter noen som de da forsøker å mentalt dele i to, men ikke lykkes og selv begynner å ligne så mye noen andre som forsøker å gjøre den samme til sin egen helhet, så kan det være den utvikler seg så mye i svahet at den begynner å ligne den som hjalp, og blir som en tvilling; ¨Tom', og da ikke med to horn selv, men ett horn dersom det grunnleggende finnes to horn, to ulikheter tilgjengelig. Varianter; 'Kjetil Tommen', 'Kjetil Tom-Unicorn'.

Kjetil Vond - En Kjetil som går til vondt.

Kulturlig Samvittighetsfange - En fange som er del av samfunnets samvittighet, og har fått offentlig en status som samvittighetsfange.

Leif Tomson - Et navn som dukket opp spesielt i tilknytning til navnet Leif II, hvor altså Leif som navn har blitt såret og "vil ha en ny sjanse" som kunne vært omtalt som 'sønn av tvil', 'sønn av tvilling', deretter 'sønn av Tom'; 'Tomson'. Det kan jo legges til at da vil kanskje noen påstå at navnet 'Leif Tomson' betyr det samme som 'Død' hvor 'Leif' ofte sammenlignes med livet spesielt på grunn av det engelske; 'Life'. Ulike variasjoner; 'Leif Thomson', 'Leif Tommyson', 'Leif Tomasson', 'Leif Thomasson', 'Leif Tommison'.

Lovgrunn - Det å ha et godt grunnlag iforhold til loven. Eksempel: Om en ikke har brutt noen lover.

Lygetigging - Det å tigge med løgn. Tillegg: Tilnærmet lik en situasjon hvor lygetigging foregår, er når Alzheimer IIb viser Emner IIa til Offer IIa som vist i skissen for Alzheimer og Demens.

Låst virker - Det å låse en virker til én eller kun noen av de mulige tilfeller en virker har. I forhold til Lek 7 Alvor, så kan et eksempel være at noe eksempelvis MÅ være stort, når det kunne vært lite også - låst til å være stort. Tillegg: Låst dikotomi, låst variabel, er eksempel på andre måter å si begrepet på.

Mad-Mark de Sade - En som strider som gal sadistisk.

Mike Points - Et navn som betyr Det Gode er nådig poeng - og da tenkt som poeng en kan få i Imponer og(eller Såring.

'Mone Lisa' - 'Mona Lisa' navnet men med 'e' i stedet for a i *Mona'. Årsaken til navnet er 'Royel' fremfor 'Royal' med samme fenomen.

Mygg-Harald - En mygg ved navn Harald.

Naturlig Samvittighetsfange - En fange som blir en del av samfunnets samvittighet, men ikke har en offentlig status som samvittighetsfange.

Niline - Linjen en går fra et sted til et annet slik veien har vært.

Ny-Milits - En stat som selv bryter loven blir en ny-milits.

Odin Theatre - Et teater som spiller Odin.

Olegr. - Navnet Olegr med puntum bakom.

Ondkriminalitet - Kriminalitet utført av vonde mot godskap. En spesiell form for ondkriminalitet er kjærlighetkriminalitet hvor vonde får kjærlighet for ondkriminalitet, samt er en annen spesialform eksempelvis som også er en mulighet desverre om vonde får hat for egen kriminalitet og begynner med hatkriminalitet som ondkriminalitet.

Orete - Når en eller flere samler seg i en form som minner om en rund skål og deler informasjon derfra.

'Patrickard' - ved å slå sammen navnet 'Patrick' og 'Richard', får en navnet 'Patrickard'. 'Patrick', betyr 'Far som styrer', og 'Richard' betyr 'Hardt styre' - det blir til sammen enten; 'Hard far styrer', eller 'Far styrer hardt'. Kult navn som har en viss lydlig klang i seg samtidig som en ny mening spesielt på de Britiske øyer hvor navnene kanskje er mest vanlig spesielt i Irland og England.

Pave-tisshevn - Tisshevn om en pave har forsøkt å være stygg med en tiss.

Perfekt-gud - En gud som er perfekt. Merknad: Gjerne se skissen om 'Perfeksjon og Statosjon' - der kommer det frem at en god statosjon er ofte bedre enn perfeksjon - med dette menes eksempelvis at om en skal regne og tar feil på 3 + 1 = 5, videre kanskje gjør sant til 3 + 1 = 4, så har en gjort en feil underveis, men den er ikke farlig, og det er kjekt å kunne være litt lett i stilen og ikke stresse med perfeksjon; om en skal være perfekt hele tiden så vil det kunne gå ut over det gode i seg selv; det kan bli vondt å skulle jage etter perfeksjon i verden, i tiden. IX-IM er et eksempel på en levemåte som vet at før en presenterer noe til andre gjennom media kan det være gunstig å redigere og velge ut innhold som er godt - slik som for eksempel å velge ut det regnestykket som ble utregnet godt og fjerne det som ble feil, og samtidig ikke frykte feilregningen i seg selv, fordi da kan en i de fleste tilfeller regne ut på ny. Tillegg: Perfekt-gud er et begrep som derfor kan brukes til komikk overfor de som skulle forsøke late som om å være en tilhører av en "perfekt-gud".

Philistein-Benamin - En Benjamin som låser en helhet.

"Prime - anytime!" - Jeg kom på dette i sammenheng med at jeg tenkte på sitatet; "Primetime", og så litt tilbake på bloggen - da kom jeg på sitatet som ville vært enda litt mer poisitivt, nettopp å ha sin 'prime', 'topp', hele tiden, og ikke bare av og til.

Proudica - Begrepene 'Proud' og 'Africa' samtidig; dette betyr 'Afrika som stolt av seg selv'.

Puranoid Schizofreni - Det å være helt mot seg selv, og med sin egen fiende.

Putil - Et navn som betyr å se hvem som er sterkest på et av beina fremfor andre steder på kroppen - eksempelvis hvem som har det lengste og sterkeste sverdet i slire.

Quisquiliae-Heathen - Søppel-Hedning - det omvendte av; Civi-Heathen. Når en er kommet til stadiet å være Søpel-Hedning kan en anta at hedensapen forvitres og en dør ut, siden en mister kontakt med verden, og således til slutt kun er som søppel. Jeg bruker uttrykket 'søppel' som en motpol av 'Verda' i denne forklaringen.

'Quisquiliae lapides sacculi' - Søppelpose på latin.

Rettsbo - Det å ha en midlertidig bosituasjon på grunn av en rettsak som er pågående.

Rhyck - Det å frigjøre noen som er ulovlig tatt til fange av en korrupt stat. Staten har på grunn av lovbruddet blitt en ny-milits videre på grunnlag av korrupsjonen og lovbruddet, og blir i alle fall inntil løslatelse, frigjøringen av offeret definert som en ny-milits.

Rhyck - That to release someone which has illegaly been captured by a corrupt state. The state has bevause of the offense become a new-militia furtherly on the basis of corruption and offense, and becomes in any case until the release is done defined as a new-militia.

Rider-Følger Espelidene - Den som rider moren til en bjørn sitt fjell - litt meningsløst egentlig. Et tillegg: Om bjørnen har flere fjell så kan navnet bli litt ufokusert spesielt om det største ikke er synlig og de andre egentlig er reviret til noen andre eksempelvis mennesker som har hytte, så vil navnet bli enda mer meningsløst.

Rinag - Deling av informasjon som er et resultat av en kommunkasjon der formen til kommunikasjonen er hemmelig.

Roni - Alternativt begrep for fjegg. Tillegg: På engelsk og norsk har dette en uttale rett frem som vanlig språkene ville uttalt det.

Rune - Hemmelig.

Salamkill - Et begrep for en situasjon om noen ikke får fred før de har drept.

Salusol - Et begrep for at det finnes "én type salutt".

Secret Love / Hemmelig Kjærlighet - Kjærlighet i det hemmelige.

Secrocracy - A type of ruling that for instance use secrets with consciene. Tillegg: Roni can be a tool in a secrocracy.

Secrokrati - En styringsform om bevist bruker hemmeligheter. Tillegg: Fjegg kan være et virkemiddel for et secrocracy.

Self-Bejamin - Noen som låser seg selv fast vedå begå en feil.

'Selv-blasfemi' - Dersom noen har en tilknytning til en religion, og begynner å motsette seg selv for å vinne på det med tanke på religion, så ville det være; 'Selv-blasfemi'.

Selvgrønn - Å ha gjort noe som gjør en tvilsom selv - da mest noe vondt, slik at en kanskje må ta selvkritikk for å komme seg ut av problem

Semi-Terrorist - Noen som har bidratt til å ødelegge en eller flere terrororganisasjoner, men som vegrer seg for å ødelegge andre som eksempelvis; en ny-milits.

'Skal-høre' - Et begrep som kan brukes som forebyggende av en "I hate to say I told you so", som på norsk er noe lignende; "Du skulle hørt på meg", dersom noen ikke følger for ekesempel et råd som en har gitt og gjør noe feil og kanskje angrer seg - da kan en si når en sier rådet; "skal-høre", så får den som hører rådet kanskje en påminnelse at om den ikke hører på det, så kan det skje at en angrer seg og en slik situasjon som beskrevet hvor en angrer seg kan oppstå.

Skjult flytkilde - Et litt svevende begrep, men om en kommer i flytsonen, i en god stemning for skaping eksempelvis, så kan kilden være ukjent, skjult.

Skrytestress - Det å ha så mye å skryte om at en blir stresset.

Snikblåkyss - Noen blå som snikkysser.

Stresskikk - Å kikka på noko en lurer på om er årsaken til stress.

Stum-7 - Jeg har komt på noe nytt angående Lek 7 Alvor på grunn av den stumme 7'eren, som et noe kunsterlig begrep; dersom eksempelvis noen skulle ha problemer med enten høgre eller venstre, men for svak til å gjøre noe drastisk med det, men likevel forsøke plage litt for å kanskje vinne litt og litt over tid, så kunne en se for seg at en begynte nede til venstre eller oppe til venstre og så gikk inn mot høgre fra en av de og så raskt unnvike igjen tilbake til den siden en begynte i motsatt høyde. Dersom en holder på med noe slikt vil en kanskje ønske at det er stumt, ikke hørt eller blitt kjent inntil en virkelig fikk en endring - slik oppstår begrepet stum-7 som noe svakt som nettopp forsøker skjult å plage inntil en skulle bli kjent med noe vinnende resultat eventuelt. Stum-7 blir på denne måten kunsterlig og symbolsk en del av Lek 7 Alvor, men leses altså ikke.

Søppelknut - En ved navn Knut som knyter søppel i poser.

Søppelløft - Det å løfte en søppelpose. Søppel forlag: Det å løfte søppelposen i Søppel forlag sin bakgrunn.

Sår-Ilah - Sår den ved navn Ilah. Ilah er videre et navn som betyr falsk imponering hvor symbolikken er at lilla er delt i to ved at den store L'en i front av 'Lilah' er fjernet.

Terrorist-nerd - En nerd som er terrorist. Slike vil nok ventes å få ekstra panikk når den først blir tatt da den kanskje tror som en nerd at ting kan være i orden, men i tillegg til å kanskje bli hardt straffet blir offer for egne feiltrinn; få sjokk over egen oppførsel som terrorist.

"Tissen" til ... - Uttrykk de som er stygg mot tissen til andre kanskje bruker, og da for å gjøre det problematisk ved å bruke sitt eget navn fremfor den som eier tissen. Tisshevn er noe som da venter den som forsøker å være stygg, og den som eier den kan si; "Tissen til ...", og bruke sitt eget navn som er det sanne.

Tisshevn - Om noen har forøkt å være stygg med ens tiss, og får avsluttet angrepet og hevnet forsøket.

Tjener-tisshevn - Tisshevn om en tjener av noen har forsøkt å være stygg mot en tiss.

Toredi - En situasjon hvor en får påvist at en er frisk ved at legene påstår at noen er blitt frisk som skulle ta medisin, men som ikke har hatt en medisinsk terapeutisk, behandlingsmessig, endring - den har da vært frisk helt fra begynnelsen.

Totu - Det å være mentalt død, men med en så vond innstilling at en ønsker å til og med torturere sitt offer.

'Quisquiliae lapides sacculi' - Søppelpose på latin.

Unter-Cool - La oss si en royal med en noenlunde fin dress hadde tatt på seg noen skikkelige svake hvite svae joggesko, så kunne omvendt skjedd enn med Über-Cool; en få en stil som unter-cool.

Vari-Fur - Det motsatte av Civi-Heathen, nettopp en flyktig tyv som ikke har verken kultur eller natur. Variasjon; 'Flyktig Tyv', 'Va-Fu', 'Vari Fur', 'Variable Fur'.

Vatan - Det punkt når en med puranoid schizofreni begynner å gå med sin egen fiende uten noen form for motstand involvert.

Vefia - Et begrep for de som påstår noe uperfekt er perfekt, og på den måten blir ansett som å ha dårlig dømmekraft.

Voodoo-Are - Navn på hvite som begynner å surre i sørligere land, og kanskje blir så fortapt at de ikke kommer seg tilbake.

Wannabe Dog - Noen som skulle ønske de var hund, men er egentlig menneske.

Wannabe Downs - Noen som vil ha Downs uten å ha syndromet. Tillegg: La oss si Downs syndrom har en spesiell egenskap som ikke andre har, hvor en uten syndromet har et lite trekk som gjør at de ligner , så kan det være at andre begynner å tro at en også har de spesielle egenskapene Downs syndrom har, men nettopp ikke har det - dersom en da gror et ønske om nettopp å ha den spesielle egenskapen i en slik situason, så kan det forekomme; 'Wannbe Downs'.

Wannabe Tom André Tveit - De som eventuelt ønsker å være meg, selv om det er helt umulig.

Wedisin - Preparat en vet en ikke har behov for, men tar det likevel. Tillegg: Det motsatte av medisin; der medisin er et preparat en tar fordi en har behov for det. Tillegg #2: Wedisin gir ikke placebovirkning da en vet at en ikke har behov for preparatet.

Woundafire Bogask - Noen som blir såret; havner opp-ned og blir offer for flammer - videre havner Woundafire i bogask.

Xirisis - Når noen har forsøkt å true et godt, friskt, menneske, og samtidig forsøkt å true alle slags ulike folkegrupper i verden, og videre de ulike folkegruppene samler seg om å hjelpe det gode, friske, menneske. Xirisis - Når noen har forsøkt å true et godt, friskt, menneske, og samtidig forsøkt å true alle slags ulike folkegrupper i verden, og videre de ulike folkegruppene samler seg om å hjelpe det gode, friske, menneske.

Yeloy - Dette er et begrep som i hovedssak betyr to kvinner som passer på et barn og hverandre. Videre kan jeg si at opphavet til begrepet er at mennesker ofte sees på enten som 'a' eller 'e', henholdsvis vanlig eller motsett, fremmed på en eller annen måte - og jeg har i denne sammenheng sett på 'e' som et gode da det vil være det naturlige. Så om en tar for seg begrepet 'Royal', kan det kunne bety; en konge, R, som er sammen med en kvinne 'y', og da i ring 'o', kanskje gift, og videre har fått et barn 'a' som om et sverd for livet gang videre 'l' - hvor barnet baner veien. Jeg har snudd begrepet til 'e', slik at barnet er i den naturlige retning, og videre dersom mannen kanskje må gjøre noe - så kan en kvinne hjelpe til slik at det blir Royel-Y, og om en fjerner R'en, og setter o'en mot Y og ikke R, så blir det; 'Yeloy'.

Z.O. - Begrep for noen som er helt imot seg selv og har gått til bogask. Punktumene er inspirert av K.O.

Øyeblikksdød - Det å dø i øyeblikket. Overført noe som kan gjelde om en fiende kun går motsatt, men ikke klarer det i øyeblikket. Tillegg: Virkelig psykotiske tvangstenkende pasienter ved motsetninger vil kanskje begynne å lagre på minner for å gjøre de motsett senere.

Gjerne også se 'Otliste' som jeg har gitt ut på forlaget Verda og som kan lastes ned her: Otliste


© 2019