Venstre HøyreTilbake

Om ITAT

Bloggen er trygg å følge: Jeg vil gjøre følgere oppmerksom på at jeg har ofte med nye ting i bloggen, men samler spesielt alt som er litt utenfor vanlig folkeskikk enten med tanke på handlinger eller tale i Opositen - slik kan følgere være sikker på at det som er nevnt i bloggen er trygt å også kunne snakke med andre om - slik beriker bloggen følgere hvor de får noe som er kjekt å for eksempel snakke om i samtaler. Bloggen er på den måten spesielt ryddig og trygg å følge.

Navn i bloggen: I håp om at familie, venner, bekjente og andre skal være trygg når de møter meg, så unngår jeg å nevne navn på andre enn meg selv i bloggen dersom det da ikke er noe utenom det vanlige - for eksempel om det er noe avtalt i Imponer som skjer så vil det å nevne navn være kun positivt på grunn av god markedsføringsgevinst, eller om jeg gjør noe med venner hvor jeg har spurt om navnet kan nevnes, eller eventuelt bilder, film vises, så gjør jeg det deretter. Jeg vil med dette altså oppnå at jeg kan møte deg som følger eller andre, hvor begge vet at jeg ikke legger noe ut i bloggen foruten at det er avtalt. Tillegg: Når noen har en offentlig virksomhet som idrettsutøver, blogger, e-gamer eller lignende, så tar jeg meg friheten til å kunne kommentere i min egen blogg, for i et slikt tilfelle vil det media generelt også være forventet å dekke slikt, og den som omtales kunne få en markedsføringsverdi dersom omtalen er positiv.

Fast innhold daglig:
- Dagens tittelbilde
- Dagens nyheter
- Dagens matbit
- Dagens Oposit
- Dagens DIV
- Dagens notat
- Dagens næringsliv

Innhold ved ideer:
- Hemmeligheten 31.08.2019
- Dagens begrep

Om tegneserien 'Opositen':
På grunn av det arbeidet jeg har, hvor jeg spesielt har mye frihet, er det ventet at jeg har en viss andel fiender, men heldgvis er det nå ekstremt få og som videre kan fortelles ikke har noen makt. Tegneserien vil presentere maktløsheten, og litt om hvordan fiender kan fortolkes som så unødvendige som de er. I situasjoner jeg daglig befinner meg i, spesielt når jeg oppdaterer bloggen, så kan det være jeg oppdaterer med en egnet tegning til serien.

Om serien '8&8':
8&8 kalles også; 'B&B' for henholdsvis; 'Behov og Belæring', hvor jeg videre spesielt fokuserer på de behov jeg selv har i min virksomhet. 8&8 ligner i utseende på Opositen litt i rammeverket og litt i logoen - det er bevisst på grunn av forholdet mellom de to fargene på I'ene som jeg ofte bruker i illustrering av min virksomhet, og at jeg i begge fokuserer på forskjellen mellom Det Gode og Det Vonde, og i Opositen gjelder det øverst noe som er med Det Gode, og i bunn noe som er mot Det Gode, altså med Det Vonde - og på den måten gjennom den grønne I'en i tittelbildet virker Opositen som er forsvar mot Det Vonde ved å nettopp vise litt om hva vondskap kunne gjøre som Opositen gjør. I 8&8 så er det det samme som gjelder; jeg viser spesielt ting ved sammfunnet jeg vil endre på som i en åtter hvor det som er med Det Vonde er i bunnen og det som er med Det Gode er i toppen - så viser jeg i en egen 8'er, hva jeg selv kan gjøre med min virksomhet, nettopp ofte noe som ikke er tilgjengelig i samfunnet idag eller noe som virksomheten kan bidra med ellers som er innenfor Det Gode, og så i bunnen av 8'eren, så viser jeg noe som kunne vært en slags motsetning av den gevinst jeg kan gi som ville kunne være med Det Vonde.

Om serien 'Lek 7 Alvor':
Dette er en serie av kjekke vurderinger, leking, kalt 'Lek 7 Alvor' - den plasseres i rekken av Opositen, 8&8 og så nå Lek 7 Alvor. Serien er veldig virkningsfull til å for eksempel studere hva som kommer til å skje under en viss situasjon, men også til å finne hvilken situasjon noe er i - for eksempel politiske partier har en viss sammensetning og ofte er denne enkel å finne, samt er den ofte strengt varig - jeg bruker da varig som begrep som motsetning til virkig som betyr at dersom en eksempelvis ser på variabelen; 'temperatur', som varierer fra kald til varm er typisk slike parti sammensatt til å kun være enten kald eller varm - ikke begge. Lek 7 Alvor gir mulighet til å studere alle slags variabler som jeg fra nå av kaller virkerer da jeg bruker det ordet i min 'Erenglære' som er utgitt på Verda forlag, samt trekker jeg inn noe som kan passe øverst som et bilde som viser noe som angår meg, videre stiller jeg inn virkerene i midten av illustrasjonen på en spesiell måte, og oftest kommer et resultat ut fra leken som kanskje blir alvorlig for noen.

I tillegg kommer aktiviteten min fra Imponer - det er en målsetting at denne skal forøkes mye i tiden fremover.

Private utgivelser:
Min kjærlighet til deg

Gjerne send spørsmål om du har:
© 2019