Sist oppdatert: 25.06.2020 23:53:32
Vest/Venstre Høyre/ØstSiste
25.06.2020
24.06.2020
23.06.2020
22.06.2020
21.06.2020
20.06.2020
19.06.2020
16.06.2020
15.06.2020
14.06.2020
13.06.2020
11.06.2020
10.06.2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020
Februar 2020
Januar 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019

Sår
Søppel

Opositen
8&8
Lek 7 Alvor

Artikler
Hemmeligheten
Saker
Skisser

Over 18 år

Fortnite Lag

Ordliste

Avtaler
Utvikling
Prisliste

Bli VIP

Stamtavle
Om ITAT

25.06.2020

Jeg oppdaterer saken; 'Lov og Læring' også idag om jeg får tid - se gjerne sakssiden ved å trykke på bildet under:Jeg har laget et situasjonskart for saken; 'Lov og Læring' - gjerne se på saken for mer informasjon:En oppdatering angående forskning på leger uten grenser som organisasjon iforhold til 'rhyck'; det ser ut til at leger uten grenser er omlag omvendt, motsett av rhyck; for dess mer de kan påvise sykdom, dess mindre blir muligheten å reise for å søke asyl et annet sted som er trygt.

En utrolig erfaring som viser tegn til at psykolog Cecilie Rebecca Christophersen er syk, og har vært med på å fange meg i forsøk på å overføre sykdom til meg (!) slik mulig avslutning #2 gir antakelse om (!). Her er en dagbok for hendelsen som jeg er veldig overrasket over å kunne presentere da resultatet er graverende for psykoligfaget, psykiatrien og ellers alle involverte i saken 'Lov og Læring generelt:

"25.06.2020 omlag kl 11.00
Jeg fikk idag et bevis for den mulige avslutning #2 (!). Under en samtale med lege Cecilie Rebecca Christophersen, så prøvde hun å beskrive sykdomstegn, og deriblant nevnte hun; "tankeforstyrrelser" - noe hun like før hadde realisert selv på denne måten: Når jeg snakket så hevet hun øyenbrynene, og jeg benyttet anledningen til å spørre om hvorfor, og i sin besvarelse i etterkant, hvor jeg synes det var riktig å bruke litt tid på dette, så sa hun både; 1. at hun "vet ikke noe om det", og 2. at "det hadde med dialogen med deg å gjøre", hvor de to utsagn helt klart viste en forstyrrelse og tvil på hvilke grunnlag hun hevet brynene for.
Det å fokusere på slike ting kan ha vært lurt for å prøve å få umåtelig ulovlige innstilling involverte i saken viser, men spesielt er det jo interessant å benytte anledningen i samtale med en slik lege med spesialisering i psykologi å bearbeide slike væremåter - videre er det et bevis for at hun nettopp selv er syk, og da indirekte vedtatt som spesialist i psykologi som gir en del tyngde faglig sett, og som jeg skal inn på et bevis som gir grunnlag for å påstå at avslutning #2 faktisk er reell; psykiatrien fanger mennesker ulovlig, videre forsøke overføre sine egne sykdommer til fangene som er frihetsberøvet (!). Det er urovekkende resultater.
Jeg kan nevne at lege Sebastien og assistent Torwald var til stede under samtalen og er derfor vitner for hendelsen."

Ny artikkel: Det kommer muligens i løpet av dagen en ny artikkel som viser hvordan alternativet til noen som er fanget slik som jeg om å rømme fra fangenskapet i forsøk av å eventuelt nå et trygt asyl i et annet land medfører at Norge anser meg som en fiende som helhet i den situasjonen jeg er i som fanget - og jeg minner om at jeg er ulovlig tatt til fange, frihetsberøvet, og at jeg er i fare for å bli forgiftet. Det er slik at om jeg forsøker å rømme, flykte fra fangenskapet, så vil hele samfunnet i Norge betrakte meg som en fiende, og derfor gjør de det praktisk talt allerede da jeg ikke på nåværende tidspunkt reelt har noen annen mulighet til å slippe fri fra fangeskapet umiddelbart. Dette kan jeg nevne også vil være en fare for at det internasjonale samfunnet må gripe inn i situasjonen for at jeg skal få mine rettigheter; som er å få min frihet jeg har rett på da jeg ikke har brutt noen lov også er frisk, har god helse. Jeg merker at situasjonen beskrevet medfører at det er Norge som selv betrakter meg som en fiende - og videre at alle i Norge praktisk talt blir ansett tilsvarende som en fiende av Norge da de risikerer samme ulovlige frihetsberøvelse som meg, og også vil alle internasjonale som skulle forsøke få min frihet realisert umiddelbart risikere å bli ansett som en fiende av Norge - på denne måten har Norge ingen venner andre enn de som skulle legitimere lovbruddene det offentlige i Norge har utført; lovbrytere, kriminelle. Det er graverende for Norge - som i skrivende stund er krminell. Jeg skal se på dette emnet mer grundig i løpet av dette døgnet om jeg får tid, og jeg minner om hvor viktig emnet er i det umiddelbare da faren for forgiftning er tilstedeværende, og spesielt faren ved at det er bevist at leger forsøker å overføre sin sykdom på meg, som er psykologisk terror, psykologisk tortur.
Som et tillegg kan det nevnes som jeg tidligere har vært inne på at en stat som ikke følger sine egne lover kan defineres som en ny-milits, og når en har tatt ulovlig noen til fange som i mitt tilfelle hvor en risikerer å bli tatt for å forsøke forgifte fangen samt blir tatt for å drive psykologisk tortur/terror, og der både mennesker nasjonalt og internasjonalt vil ønske å få menneskerettigheter fulgt for å hjelpe til med frigjøring; vil interesse for å hjelpe livet til fangen kunne skape argumenter for at liv står i fare - som definert ny-milits er der en rekke faremomenter en slik stat, som Norge desverre nå kan defineres å være et eksempel på - også det å bli behandlet som en vanlig milits, terrororganisasjon.

Jeg har begynt å oversette siden til saken; 'Lov og Læring' til engelsk, som du kan se ved å gå inn på siden til saken og trykke på flagget til Stor-Brittania - videre så har jeg også oversatt illustrasjoner som vist under:Opositen-Besprutes: En Fortnite-Klassiker! "'Kill Fortnite'-Players-Opositen!" Kanskje var det en psykolog kanskje som endelig skulle forsøke å gi ordre kanskje om at Fortnitespillere skulle "tas av dage" kanskje - veldig spesielt så kjekk de fleste Fortnitespillere er, så jeg vil heller oppfordre alle om å være snill med Fortnitespillere!
Opositen-Besprutes: En helt utrolig klassiker idag! 'Rom-for-Komplottortur-Opositen'! Woah! Kanskje noen som er gal nok, psykotisk nok, psykoselidende nok kanskje, som faktisk har et eget rom til tortur av pasienter kanskje i komplottsk sttil kanskje, men som plutselig får "drømmen", traumen sin punktert og flyttet til et litt annet sted for studie kanskje. Hehe. Kanskje skrek Opositen samtidig som den merket at det remote torturkammer kanskje ble flyttet på; "Get it off!", kanskje (!).
Opositen-Besprutes: Klassiker!!! Kanskje en psykotisk, gal, psykolog kanskje sa følgende som sitatet i opositen tegneserien for idag under - og betenkt kanskje ikke bare psykotisk... Merkelig psykiatri kanskje - jeg er uansett frisk og har rett til, lov til å være fri så jeg regner med at jeg snart er frigjort (!).
Min kjæeleik til deg (Forsvar) - Over 18 år: Oppdatering med diktet; 'I-prisen'!

Kunst - 'Lime':


Begrep, ord, sitat og setninger:

Begrep: Vondpris - En pris som er vond. Et eksempel: Om noen har fjernet grunnlaget for alt vondt, men videre blir forfulgt av vonde, ulovlig fengslet helt uskyldig og foruten at noen forteller om hva årsaken til fangenskapet er; så er det mest sannsynlig slik at grunnen, prisen, for fangenskapet er vond, på en slik måte at de som kjenner til den ikke vil røpe det. Tillegg: Dersom noen ikke vil røpe at en har en vondpris som grunnlag for sine handlinger, så kan det være at de utvikler en holdning om at noen skal "tas for enhver pris", nettopp på det grunnlag at de likevel forsøker presse, men et falskt grunnlag som likevel kunne høres ut som om var et grunnlag å kjempe for på tross av hemmeligholdet.

Navn: Nærtat - Følelsen av å være nær Tom André Tveit.

Begrep: Dobbel-Løgn - Når noen har løyet til noen, og forsøker å få den som de har løyet til si noe om løgnen, slik at de opplever seg selv som å ikke har løyet ved å høre den de løy til omtale det som om det var en sannhet - men ikke er det.

Sitat: "Give him all pleasurements in the world when he bites!" - Kan brukes til skjønnlitteratur om noen som kanskje biter uten å ville det som på en en eller annen måte blir påvirket på en slik måte at den gjør det likevel hvor de som forsøker påvirke sier det som er uttrykt i sitatet.

Sitat: "Det var for kult!" - Sitat som kan brukes til skjønnlitteratur som et mulig grunnlag for VID, altså det motsatte av DIV; nettopp vonde stiler.

Navn: Rhyck the Hero

Sitat: "Hah! You being you ... (!) ... *scream* ... me am you!" - Sitat som kan brukes til psykologisk skjønnlitteratur om personlighetsforstyrrede pasienter. "I am a curcuit (!) ..." kan være et tillegg fra samme pasient.

Sitat: "Disexploit all his comments in every way!" - Sitat som kan brukes om ekstra psykotiske pasienter i en psykologisk skjønnlitteratur.

Sitat: "... bare vi får han vekk fra ..." - Sitat som kan brukes til skjønnlitteratur om noen som er blitt tatt til fange hvor de som har fanget ikke bryr seg om hvordan og hvor, så lenge den blir fanget et sted. Kunne muligens vært sagt av en rådmann i samråd med et politi, og da fullstendig som korrupt.

Begrep: Parasittavstand - Om noen forsøke 'gneke' seg inn på andre bare i en centimeters avstand til noen andre.

Begrep: Wild Evil - Vondskap som er blitt hensynsløs.

Navn: Begin End Pre-Begin the Unjeceus

Sitat: "We need backup! We can not kill anymore!" - Sitat som kan brukes til psykiatrisk skjønnlitteratur fra kanskje ansatte ved psykiatrien som har fullstendig mistet grepet om folkeskikk.

Navn: David Mornor Pan-Britannic the Athalstein

Navn: I. Sapmi-Sapmi

Navn: Ilaakon Adalsteinsfostre

Navn: Pastvik Cry Then-Cry

Navn: Noredrex II Walrus-Fountain Celebration

Navn: Kvalross Krunøy

Navn: IX-IM the SwordGjerne vær med å sikre bloggens kortsiktige fremtid:

Det er behov for midler, og det er mulig å gi pengegaver anonymt her:

Konto: 0539 68 22980

Takk til alle givere!
© 2019