Sist oppdatert: 24.06.2020 23:22:52
Vest/Venstre Høyre/ØstSiste
24.06.2020
23.06.2020
22.06.2020
21.06.2020
20.06.2020
19.06.2020
16.06.2020
15.06.2020
14.06.2020
13.06.2020
11.06.2020
10.06.2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020
Februar 2020
Januar 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019

Sår
Søppel

Opositen
8&8
Lek 7 Alvor

Artikler
Hemmeligheten
Saker
Skisser

Over 18 år

Fortnite Lag

Ordliste

Avtaler
Utvikling
Prisliste

Bli VIP

Stamtavle
Om ITAT

24.06.2020

Jeg oppdaterer saken; 'Lov og Læring' også idag om jeg får tid - se gjerne sakssiden ved å trykke på bildet under:Jeg har idag til saken; 'Lov og Læring' lagt til et nytt vedlegg til saken som viser det helt utrolige utsagnet til Cecilie Rebecca Christophersen om meg; "... han er Gud.". Jeg kan for ordens skyld si til mine følgere at jeg er meg selv, og at om jeg er leder for min virksomhet profesjonelt, så er det i ånd av IX-IM som er min ledelses- og markedsføringsvirksomhet. Hvor Cecilie Rebecca Christophersen har fått sin oppfatning fra er jeg ikke sikker på. Gjerne se større utgave ved å trykke på bildet:Jeg skal jobbe litt idag med emnet 'Leger uten grenser' og rhyck - spesielt er det interessant om organisasjoner jobber med rhyck-problemstillinger eller ikke.

Jeg har idag skrevet en artikkel angående faren for å bli frihetsberøvet ved spesielt reiser, ferie, per dags dato i Norge - den kommer innenfor saken; 'Lov og Læring':

---

Artikkel: Rettsikkerhet i helsesektoren

I dag er helsesektoren slik sammensatt at en kan risikere å bli ufrivillig og ulovlig tatt til fange ved bruk av tvang fra helsesektoren - det vil gå inn i realiteten gå inn under frihetsberøvelse. Rettsikkerheten til alle norske innbyggere står derfor i fare. Problemet er at det er mangel på kontroll og kritisk bedømning av vedtak tatt på galt grunnlag, og foreløpig er problemene tilknyttet spesielt den psykiske helsevernsloven: La oss si en bergenser tar en fire ukers ferie i en kommune i Sogn & Fjordane, og videre får dårlig forhold til en lokal med offentlig embete; den videre forsøker å samle inn uriktige anklager om den ferierende som videre blir avlevert bekymringsmeldinger om til en lokal kommunelege - videre etter en stund invitert til en samtale med legen og under samtalen får et ulovlig vedtak imot seg med tvang til følge. Politi og ambulanse kan da ventes tilkalt dersom de ikke oppdager lovbruddet som ellers kan være vanskelig å selv bedømme for andre enn kommunelegen selv - som i det følgende kjører den ferierende bergenseren med tvang til en psykiatrisk klinikk. Med dette som utgangspunkt er helsevesenet treg med å kunne avdekke feil og ulovlige vedtak ved at det er forventet ukevis med saksbehandling, som kan medføre i det verste tilfelle at en helt uskyldig rettslig sett og helt frisk, med god helse, kan komme til å bli værende under tvang i en lengre periode. Det kan i tillegg legges til at om slike hendelser ofte skjer at de ansatte pleiere ved opplever slikt at de også er blitt redd for sannheten og faren for slik ulovlig bruk med tvang at de selv vil forsøke skjule sannheten ved å nekte kommunikasjon med omverdenen.

Bildet er brutalt - på tross av dette et faktum og reel mulighet inntil loven blir fulgt i alle ledd, og det har en ingen garanti for; rettsikkerheten i helsesektoren er derfor noe som må jobbes med! Ingen bergenser har derfor god nok sikkerhet for at en i et slikt tilfelle skulle få sine rettigheter fulgt - og det gjelder tilsvarende innbyggere i alle andre kommuner etter det som er kjent. Kommuneleger, samt ens fastlege har et ansvar for å sikre at slike situasjoner ikke oppstår i det umiddelbare, kontrollkommisjoner og fylkesleger ved Fylkesmenn etter en viss periode - da i tillegg til det generelle ansvar alle involverte har til å følge loven i de hendelser underveis de er tilknyttet, og eventuelt endre feil de selv har gjort.

Alle i norges befolkning anbefales generelt å være opplyst om sine rettigheter - i de verste tilfeller ved frihetsberøvelse som nevnt, anbefales det å ha også en plan for asyl i et annet land klar - dersom en ser fare for å bli tatt med ulovlig tvang vil det å komme seg til et annet land redningen; blir en første tatt med tvang, kan en komme til å forbli fanget en lenger periode på grunn av treg klagebehandling (!).

---

Jeg har lagt til et vedlegg til bloggen som viser ulike måter jeg kan komme meg fri fra fangenskapet - gjerne se, og om du er blitt så interessert i saken at du ønsker å bidra til å gjøre meg fri er det en liste som du kan forholde deg til for å hjelpe meg. En kan finne ut hva som eventuelt kan gjøres og så finne måter å medvirke. Gjerne se ved å trykke på bildet under:

Begrep, ord, sitat og setninger:

Navn: Nigg Nemaii-Believenot the Escalating Garbage Neglect

Navn: Deili de Luc the Puranoid Schizofrenic

Navn: Sam If Not-Knot

Navn: Samif the Bellydancer @Strandkaien

Navn: Vud Bogask Meprof

Navn: Vud Bogask Meprof-Youtoo

Sitat: "Vi er umåtelig vond mot ...." - Sitat som kan brukes til skjønnlitteratur mot noen ekstremt vonder dyr som plutselig fikk litt anledning til å snakke.

Navn: Nog Nope the Realnot

Navn: Sall Snap

Sitat: "Vi døyr i hat!" - Sitat som kan brukes til skjønnlitteratur angående noen som forsøker å plage noen, men ikke får det til.

Sitat: "Det er det vi prøver å få til!" - Kan brukes til skjønnlitteratur angående eksempelvis noen som har kriget imot en forfatter lignende meg eksempelvis, men på et senere tidspunkt når de innser at bøkene er svært gode, angrer seg bittert og forsøker å late som om de var med forfatteren - men; der videre forfatteren har bevis som eksempelvis boken min; '1001 natt II', kunne vært og videre de uttrykker sitatet i ideen av situasjonen.

Sitat: "Nå har vi vært med et crew som ... (!)" - Sitat som kan brukes til skjønnlitteratur for fullstendig galne folk angående virkelighetsforstyrrelser hvor noen i et nettverk deler ideer hvor det er en klar leder og videre noen enormt hatske latet som de var med noen andre enn lederen og i trass mot lederen uttalte sitatet når noen med lederen delte en idé med han.

Sitat: "Vi later som om vi er en leder for mørkeblått som rødt!" - Sitat som kan brukes om forkvaklede politikere i poliutisk skjønnlitteratur.

Navn: Ilarald den Underdanige

Navn: Thomas Elf HjemmeskrikerGjerne vær med å sikre bloggens kortsiktige fremtid:

Det er behov for midler, og det er mulig å gi pengegaver anonymt her:

Konto: 0539 68 22980

Takk til alle givere!
© 2019