Venstre HøyreSiste
11.08.2019
10.08.2019
09.08.2019
08.08.2019
07.08.2019
06.08.2019
05.08.2019
04.08.2019
03.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019

Opositen

Bli VIP

Om ITAT

11.08.2019
Far forteller at jeg i 1986 på reise rundt i Europa på bilferie med familien forelsket meg i en tysk jente i Roses i Spania. Vi var på hotellet i 4 dager.
Seremoni for begynnelsen for 'Lek 7 Alvor' følger!

Idag begynner jeg med en helt ny serie av kjekke vurderinger, leking, kalt 'Lek 7 Alvor' - den havner inn i rekken av Opositen, 8&8 og så nå Lek 7 Alvor. Den nye serien er veldig virkningsfull til å for eksempel studere hva som kommer til å skje under en viss situasjon, men også til å finne hvilken situasjon noe er i - for eksempel politiske partier har en viss sammensetning og ofte er denne enkel å finne, samt er den ofte strengt varig - jeg bruker da varig som begrep som motsetning til virkig som betyr at dersom en eksempelvis ser på variabelen; 'temperatur', som varierer fra kald til varm er typisk slike parti sammensatt til å kun være enten kald eller varm - ikke begge. Lek 7 Alvor gir mulighet til å studere alle slags variabler som jeg fra nå av kaller virkerer da jeg bruker det ordet i min 'Erenglære' som er utgitt på Verda forlag, samt trekker jeg inn noe som kan passe øverst som et bilde som viser noe som angår meg, videre stiller jeg inn virkerene i midten av illustrasjonen på en spesiell måte, og oftest kommer et resultat ut fra leken som kanskje blir alvorlig for noen.

Jeg vil presentere to nye begrep som vil brukes en del til Lek 7 Alvor - først vil jeg si at 7'eren i Lek 7 Alvor ikke uttales, men er stum - videre uttales navnet rett frem; 'Lek Alvor'.

Halv-virker - Dette kan også for de som studerer ved universitet kalles; semi-variabel. Det betyr at en kun bruker halve delen av en virker som har to ytterpunkt. Et eksempel er virkeren for temperatur gjort enkel for kun begrepene kald til varm, så vil en halv-virker være kun den kalde siden; kald.

Utseendet til 'Lek 7 Alvor' ser slik ut:


De virkerene som jeg har med i Lek 7 Alvor på nåværende tidspunkt er:
Mange - Få
Ressurser - Grunnleggende ressurser
Enveishet - Gjensidighet
Stor - Liten
Kald - Varm
Mannlighet - Kvinnelighet
Med - Mot

Her er en video som viser hvordan jeg skapte illustrasjonen:

Jeg begynner med dette første Lek 7 Alvor hvor jeg tar et utsagn fra TV2 tidligere idag som sjokkerte litt; "AP peker ut SP som hovedfiende i lokalvalget". Det er en litt merkelig utvikling med tanke på at 'rød-grønt' har vært en del omtalt i politikken og det blitt en vane å tolke SP som vendt mot rødt og da også arbeiderpartiet - men, altså nå går arbeiderpartiet ut med et slikt utsagn.

Jeg stiller virkerene i Lek 7 Alvor inn som arbeiderpartiet har gjort, og så skal vi kort leke litt med tanken på hva da SP kanskje er nå som gjør at de omlag "går til krig".

Om du ikke vil se lekingen så kan du eventuelt gå rett til resultatet lenger nede for hvordan alvoret ble.

Arbeiderpartiet kan forventes å ha følgende innstillinger som halv-virkerer alltids for de det ønsker å være, ikke nødvendigvis det de er; mange, grunnleggende ressurser, gjensidighet, stor, varm, fokus på kvinner og imot noe som vist i illustrasjonen lenger nede med røde innstillinger.

En kan videre da se for seg at SP ikke nødvendigvis har en motsatt innstilling, men at Arbeiderpartiet kan være redd sin egen motsette innstilling som da vil være i Lek 7 Alvor; få, ressursrikdom, envishet, liten, kald, mannlighet og med noe. SP er akuratt nå i sterk vekst som medfører at de sannsynligvis som da populær og blir flere og flere, er ressurssterke da de representerer bønder som har de fleste ressursene for mat, ensidighet i forhold til at de har store deler av de som kalles primærressursene og ikke nødvendigvis må dele foruten vilje og eventuelle forsøk på å gi krav fra andre, temperaturen er ofte varm i lokalsamfunn i bygder, men det er klart at bønder ofte er en del av noe eldre da de eksempelvis direkte har med styring av dyr hvor det eksempelvis forekommer slakt som kan medføre en kaldhet fremfor andre i en slik sammensetning - så med det mulig kald på noen punkt og varm på andre, mannlighet er klassisk innenfor gårdsbruk selv om endringer har kommet i senere tid, samt kan en tolke bønder som å være samlet om noe, derfor med noe som en eventuelt bidrar til å forsvare blant annet med ressurser.

Vi ser at når vi leker med innstillingene i Lek 7 Alvor kommer det ut en del interessante vurderinger - slår vi sammen de to vurderingene over kan vi se for oss at mest av alt er kanskje arbeiderpartiet redd for at de ikke skal få tilgang til SP sin ressursrikdom på mat. Jeg vil ta med 8&8'en om bønder for å vise litt den holdning jeg selv har:
I 8&8'en ser vi at jeg ser for meg bøndene som på topp av en organisasjon fremfor på bunn - det fordi de nettopp skaper den viktigste ressursen som de også klassisk eier - da må samfunnsutviklere som jeg er med Det Gode vise bønder hvordan et eventuelt ønske om forvaltning av ressursene skulle være og på den måten får bønder makt til å påvirke samfunnsutviklere da de vil få mange tilbud - makt overfor politikere, nettopp samfunnutviklere.

Det klassiske rød-blå ser vi igjen i 8&8'en, og den tvil de representerer sammen har parti som SP politisk satt seg i midten av, og da ser vi at slike partier som setter seg i midten litt får valget selv om de skal gå mot rødt eller blått - men det er også viktig å tenke på den oppstilling jeg viser i Det Gode øverst; nettopp at bønder ikke nødvendigvis må forholde seg til en slik tvil, men kan stå øverst og selv få makt til å la samfunnutviklere komme med tilbud om hvordan ressursene skal forvaltes - ikke nødvendigvis som rødt eller blått er innstilt altså, men for den saks skyld hvilken som helst innstilling av slike ulike virkerer som Lek 7 Alvor kan ha.
Stum-7 - Jeg har komt på noe nytt angående Lek 7 Alvor på grunn av den stumme 7'eren, som et noe kunsterlig begrep; dersom eksempelvis noen skulle ha problemer med enten høgre eller venstre, men for svak til å gjøre noe drastisk med det, men likevel forsøke plage litt for å kanskje vinne litt og litt over tid, så kunne en se for seg at en begynte nede til venstre eller oppe til venstre og så gikk inn mot høgre fra en av de og så raskt unnvike igjen tilbake til den siden en begynte i motsatt høyde. Dersom en holder på med noe slikt vil en kanskje ønske at det er stumt, ikke hørt eller blitt kjent inntil en virkelig fikk en endring - slik oppstår begrepet stum-7 som noe svakt som nettopp forsøker skjult å plage inntil en skulle bli kjent med noe vinnende resultat eventuelt. Stum-7 blir på denne måten kunsterlig og symbolsk en del av Lek 7 Alvor, men leses altså ikke.

Dagens tilbakeblikk: I omlag begynnelsen av 2014 så utviklet jeg det jeg kaller ringtallet. Ringtallet er 6,28..., og har nok ganske sikkert uendelig med tidelinger, altså desimaler etter seg, men det er usikkert for meg på nåværende tidspunkt og uvesentlig. Det som er spesielt med tallet er at det en kjenner fra skolen når en regner med ringer, er 3,14... som altså er når en regner på vanlig måte i enhetsringen, enhetssirkelen, en halv ring, der ringtallet er den hele ringen. Det er kjekkere å bruke hele ringen fremfor halve da en får en enklere forståelse for beregninger.

Under er et bilde av et notat jeg brukte da:Til tilbakeblikket over kan jeg nevne at ringtallet blir nevnt i bøker om Stadlære og/eller Formlære når jeg skal skrive bøkene - det er de første bøkene som er planlagt i fortsettelsen av forfatterskapet mitt i Verda forlag.
Dagens Oposit: I dag kunne kanskje en Oposit tenkt på rosene på YX 7-Eleven og gitt en kallenavnet; 'Rossy', og videre så kunne den sett noen spor av meg der som den absolutt ville at alle kunder skulle komme i kontakt med, og samtidig late som om det var 'Rossy'. Så er spørsmålet om det skulle være som å sitte i en eng av roseblader eller hva som var poenget - det er et spørsmål - som jeg kan svare til følgere ikke er noe viktig å vite for sikkert hva det kan være. Minner om rosene som står like bak brannslukningsapparatet.
Dagens Oposit #2: Jeg har en 2. utgave av en Oposit fra før av hvor den har fått tillagt uttrykket; "Ohhhhhh!".
Nettverksbygging: Jeg jobber for tiden da jeg har ferie og er i Askvoll med nettverksbygging spesielt i Askvoll-området. Kjekt å møtte mennesker her og jeg håper det kan bli en avtale - det er frisører her, dagligvarekjeder, bønder med mer, og mange interessante for å kunne lage næringspartneravtaler.

Gjerne vær med å sikre bloggens kortsiktige fremtid:

Det er behov for midler, og det er mulig å gi pengegaver anonymt her:

Konto: 0539 68 22980

Takk til alle givere!
© 2019