Sist oppdatert: 10.03.2021 23:53:15
Venstre HøyreSiste
10.03.2021
09.03.2021
05.03.2021
04.03.2021
02.03.2021
01.03.2021
Februar 2021
Januar 2021
Desember 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020
Februar 2020
Januar 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019

Sår
Søppel

Opositen
8&8
Lek 7 Alvor

Aksjoner
Artikler
Galleri
Hemmeligheten
Saker
Skisser
Utgivelser

Over 18 år

Fortnite Lag

Ordliste

Avtaler
Utvikling
Prisliste

Bli VIP

Stamtavle
Om ITAT

10.03.2021

#Askvoll#Sjakk#Skriving

Begrep, ord, sitat og setninger:

Begrep: Fxato - En som blir verdlig satt som helgen fremdeles i levende live, og antatt perfekt tilstand.

Navn: I. Allsabisa Mouth-Perfection

Begrep: Azioi - Når et folkeslag utvikler bedre kunnskaper om et fremmed enn det fremmede har om seg selv at de videre blir som en stamfar til det fremmede folkeslaget.

Navn: Harald the Corny

Navn: U. Mesas

Begrep: Lvido - En som er veldig dårlig på tankelivet, og som samtidig trekker frem punkt fra tankelivet som om det viktigste.

Begrep: Heeko - Når noen har forsøkt å torturere noen til det ytterste, men mislyktes og videre opplever den samme form for tortur selv.

Navn: U. Spillopparlus

Sitat: "How to be in his mind!?" - Sitat til skjønnlitteratur om en psykopat som utbryter sitatet om en som den ikke kjenner og som mange reagerer på da sitatet er fullstendig meningsløst for de som hører det.

Navn: I. Seed Shutup

Navn: U. Burkastretch I.

Navn: U. Sølvbanden

Navn: U. Løveskral den Ekstra Skrale

Sitat: "Lat som han ikke eksisterer fremdeles!" - Sitat til skjønnlitteratur om noen psykopatiske pasienter som later som om sin psykiater ikke eksisterer.

Navn: Arkitekt I. Mang

Begrep: Ninema - En form for dobbel uhelligdom hvor en har helliggjort en fiendes verk, men ikke nøytrale verk angående en selv.

Sitat: "We can never repay that book!" - Sitat til skjønnlitteratur om noen som har vært stygg mot noen som har videre skrevet en bok om det og der de som var stygg uttrykker seg.

Begrep: Menal - En som tidligere drev med voldtekt, men som etter å ha blitt kysket har begynt med bedrageri.

Begrep: Ondirn - Når noen som befinner seg i et vanskelig miljø påstår at de lever et todelt liv for å beskytte seg i den ene delen av livet når de er i et mer fredelig miljø, videre blir tatt for å selv angripe i det vanskelige miljøet på denne måten; de omtaler angrep utført av de selv som å være den ene delen som de ikke benytter seg av i det vanskelige miljøet, men da måtte de i så fall leve ut den andre delen som skulle være i det fredelige miljløet, for foruten ville de ha hatt tre ulike deler; 1. den delen som er i det fredelige miljøet, 2. den delen som er i det vanskelige miljøet i forsvar og 3. den delen i det vanskelige miljøet som de angriper med.

Navn: U. Tripolar

Begrep: Keiserland - Det land keiseren i et internasjonalt rojalt felleskap befinner seg i.

Begrep: Qoio - Det å prompe på kommando.

Begrep: Negal - Fullstendig forhindring av; forsøk på å true et folk med farene ved å bli dømt av eksterne folkeslag dersom de behandler fremmede folk som har innvandret, der de fremmede selv under oppholdet har truet alle fremmede folkeslag, slik at folket selv får leigitimet til å fjerne de.

Begrep: Uaqol - Forsøk på å true noen ved at et spesielt menneske har stått mot de som forsøker å true og at videre det skulle være en betydelig ufordring, men der de som truer selv har gjort mennesket omtalt hellig underveis - på den måten mister de som truer all form for påvirkning og går fortapt.

Navn: U. Negal Uaqol

Navn: I. E. Pile

Navn: I. E. Pile @2013

Navn: U. Sonja Biden the Affair

Sitat: "Han er gal - han tror han er seg selv!" - Sitat til skjønnlitteratur om puranoid schizofrene som har vært syk så lenge at de ikke lenger vet hvordan det er å være seg selv og påstår andre er syk som tydelig er seg selv.


© 2021