Venstre HøyreSiste
08.07.2019
07.07.2019
06.07.2019
05.07.2019
04.07.2019
03.07.2019
02.07.2019
01.07.2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019

Bli VIP

Om ITAT

08.07.2019
Jeg har trent slåssespill på dataen i 1 time - jeg stod opp klokken 05.00 og trente til 06.00.
Dagens vær: Fint vær idag - det er overskyet, men mildt og ingen nedbør. Spennende å se om det letter eller om det skulle bli nedbør utover dagen. Dagens Oposit #1: Jeg har idag med en veldig aggressiv Oposit; kannibal-Oposit (!). Den altså synes det var greit å kopiere P'en i opoitenlogoen - til og med være som om P'en, men så kom det en annen form som om en finger rett ved siden av P-kopien, av samme materiale bare en annen type del som om en finger kanskje - og så klikket det for Opositen så den umiddelbart uten vurdering, helt naturlig på en måte, gikk til angrep kanskje på fingeren ved å begynne å spise på den.
Dagens 8&8: I dag presenterer jeg den første 8&8, som også kan kalles; 'B&B' for henholdsvis; 'Behov og Belæring', hvor jeg spesielt fokuserer på de behov jeg selv har i min virksomhet. I dag skriver jeg litt om salg da jeg har behov for næringsavtaler hvor jeg vil forsøke å sette de sammen på en slik måte at jeg mot god omtale av for eksempel en ressurs, får nettopp tilgang til den ressursen selv eller for eksempel noe annet en aktør også skulle ha som tjeneste/vare.

8&8 ligner i utseende på Opositen litt i rammeverket og litt i logoen - det er bevisst på grunn av forholdet mellom de to fargene på I'ene som jeg ofte bruker i illustrering av min virksomhet, og at jeg i begge fokuserer på forskjellen mellom Det Gode og Det Vonde, og i Opositen gjelder det øverst noe som er med Det Gode, og i bunn noe som er mot Det Gode, altså med Det Vonde - og på den måten gjennom den grønne I'en i tittelbildet virker Opositen som er forsvar mot Det Vonde ved å nettopp vise litt om hva vondskap kunne gjøre som Opositen gjør. I 8&8 så er det det samme som gjelder; jeg viser spesielt ting ved sammfunnet jeg vil endre på som i en åtter hvor det som er med Det Vonde er i bunnen og det som er med Det Gode er i toppen - så viser jeg i en egen 8'er, hva jeg selv kan gjøre med min virksomhet, nettopp ofte noe som ikke er tilgjengelig i samfunnet idag eller noe som virksomheten kan bidra med ellers som er innenfor Det Gode, og så i bunnen av 8'eren, så viser jeg noe som kunne vært en slags motsetning av den gevinst jeg kan gi som ville kunne være med Det Vonde.

Når det gjelder salg så er det en del kjekke tanker jeg kan dele og som er oppsummert i 8&8-skjemaet:
- Salg: Personlig salg er noe som kan stresse selgeren selv. Dersom en selger jobber for noen som er mer ressurssterk, så kan en fort bli utnyttet til å selge på en måte som er stressende - i Det Gode vil ressursforvaltningen være slik at alle har det vesentlige grunnlaget, og videre vinner flere ressurser dersom en yter i en liga i Imponer spesielt - på denne måten vil der ikke oppstå samme behov for å skulle for eksempel i næringsbransjen hvor om en har grunnlaget sitt, så trenger en ikke mer nødvendigvis, det er en gevinst å ha for eksempel luksusmatvarer, og en som har vunnet tilgang til slike vil ikke ha noen anledning for å skulle selge sine til noen med færre poeng - derfor så om en skulle være leverandør et sted hvor de hadde matvarer for både ressurssterke og ressurssvake, så ville selve leverandøren kunne tent på at en ressurssterk ikke kom å hentet i tide før for eksempel datovarer gikk ut på dato, for da kunne jo den med eksempelvis kun grunnmatvarene kunne spist luksusvarene selv! Her ser vi at det å for eksempel stresse med å selge slike varer for noen med flere ressurser, å gå helt imot seg selv, da en kunne i visse situasjoner fått tilgang til ressursene selv.
- Selger som leverandør: Med det sagt i første avsnitt så endrer holdningen til salg seg dramatisk - det er vesentlig at en selger kan endre sin stilling i de fleste tilfeller til å bli en leverandør, og da siste-ledds-leverandør, eventuelt tilbereder/servitør.
- Ressursbehov: Selgere forsøker ofte å stimulere til at kunder får behov for ressurser - for eksempel skryte av en vare uten at kunden hadde et behov for den. Dette er noe som vi ser av samme argumentasjon som i de to foregående avsnitt ikke vil være hensiktsmessig å utføre - det er best at kunden selv får behovet for ressursen.
- Indirekte salg: I det foregående avsnitt som oppsummert spesielt i den første åtteren i dagens 8&8 så forsvinner for det meste muligheten for salg innbyrdes en varekjede, eller da virksomhet - det er bedre å sikre moralsk varefordeling gjennom at salg foregår eksternt, og her kommer min virksomhet inn i bildet; jeg kan utøve indirekte salg for en varekjede, virksomhet ved å skrive om for eksempel en vare i bloggen min. Da jeg har økende tall og popularitet, vil deretter også en vare kunne stige i popularitet.
- Næringsavtaler: Næringsavtale mellom to ulike virksomheter hvor den ene får indirekte salgsgevinst og den andre få utnyttet ressursen det gjelder vil være en god næringsavtale, som nevnt i forrige avsnitt kan sikre moralsk salgsvirksomhet, også ved at den som utøver indirekte salg er populær vil kunne gi vekst for ressursen, samt kan Det Gode som helhet sikre at en salgsvirksomhet ikke blir korrupt ved at de som har nettopp ressurser, næringsavtaler utøver Det Gode.
Som dere ser er 8&8 veldig politisk da den berører samfunnet. Opositen som tegneserie er veldig personlig - det er viktig å skille mellom de to, men likevel har jeg laget logoene noe sammenfallende og det er bevisst for å forsøke skape et ekstra spenn og en ekstra vilje for å fjerne Det Vonde fra Det Gode i toppen av 8&8 - og det kan være gunstig spesielt da både bunnen i Opositen tegneserien og bunnen i 8&8 er innenfor Det Vonde.

Gjerne vær med å sikre bloggens kortsiktige fremtid:

Det er behov for midler, og det er mulig å gi pengegaver anonymt her:

Konto: 0539 68 22980

Takk til alle givere!
© 2019