Venstre Høyre


09.09.2019

8&8 - Byttehandel: Jeg har idag laget en 8&8 for byttehandel - det er veldig kjekt å ha oppdaget dette med byttehandel som står i loven under merverdiavgiftsloven §4-3. 'Byttehandel mv.'. Hovedsaken er at en kan bytte varer ogell tjenester som har samme pis, og deretter betaler man inn merverdiavgiften for den varen ogell tjenesten man gir fra seg i handelen. Staten får dobbelt innbetalt merverdiavgift. For at en skal kunne drive byttehandel ser vi at en må ha en del økonomi i form av kapital, penger for å kunne betale inn merverdiavgiften, men sett grovt på det kan man altså kunne klare seg på byttehandling omlag 2/3 av sin virksomhet (!).

En god byttehandel er der hvor begge handlere får verdier til samme pris - en vond ville tilsvaende vært en der en ikke har gjensidig pris på varene ogell tjenestene i handelen.


Jeg vil ellers legge til at når det gjelder sponsing ser det ut til å være en byttehandel, men hvor den markedsføringsverdi mottakeren av varer ogell tjenester av sponsing ikke blir verdsatt å være en ordinær virksomhet - egentlig er det fremdeles en byttehandel ser det ut til som kunne vært profesjonell og derfor også nettopp være kjent som en byttehandel også.
Jeg hjalp til med å bære materiale fra leet som det kalles nede ved veien og opp til tomten igår.
Dagens vær: Idag er været fint; litt kaldere nå som høsten kommer mer og mer.
Jeg fikk ikke lagt ut bilde av været igår så da bildet var spesielt legger jeg det ut idag:
Jeg har laget to skisser; én for retninger og én for skevhet - formålet er egentlig i denne omgang kun å lage en enkel skisse som viser klart at nå det gjelder retninger som skrått, og ting som er skevt at det ikke ha noe med legning å gjøre; retningene er heterofil, og når mange blander sammen begrep om legning og retninger eventuelt skevhet, så synes jeg det ikke er noen god ordbruk - se gjerne skissene ved å trykke på bildene under:

Dagens lyd: Jeg har laget fie ulike lyder; først en samling med med irriterende lyder; promp, rap og spytting, og så en med pusting. Litt av grunnen er at slike lyder raskt kan påminnes spesielt om noen en ikke liker så godt buker de, men det kan kanskje være tilhjelp å høre de på en kul måte, og jeg har nå laget lydene slik at de er veldig tunge som om fra et stort dyr, og videre lagt på litt effekter som romlighet. Gjerne hør:

Rap:

Promp:

Spytt:

Pusting:

Om byttehandel: Jeg har tenkt litt mer på emnet byttehandel og det viser seg at som næringsdrivende er det alltid lurt å bytte vare ogell tjeneste femfor å betale for den, dersom det er mulig - for å bytte trenger man penger til merverdiavgiften, bytting medfører at en slipper å betale for noe en eventuelt trenger, og videre så er det slik at om en trenger noe så er det derfor lurt å se om en kan få til en byttehandel fremfor å betale (!).

Dagens tilbakeblikk: Et bilde fra kontoret i Kråvasslia - jeg har nesten alltid hatt god orden på rommet/kontoret - når jeg bodde på voss var fokuset litt anneledes enn vanlig, mest idrett så da hadde jeg ikke alltid kontor - ikke i den siste leiligheten jeg bodde i. Jeg har hyller for dokumenter, ordbøker, skolebøker, loven er der, forsterker med lydkort og mixer, og en del annet utstyr. Kjekt å se tilbake på denne delen av kontoret som jeg har jobbet veldig mye med!


Jeg har laget en ny Fortnite-film: "When the B.R.U.T.E is CUTE." - gjerne se ved å trykke på bildet:
Jeg har laget en ny Fortnite-film: "When the B.R.U.T.E is CUTE." - gjerne se ved å trykke på bildet:
Gjerne vær med å sikre bloggens kortsiktige fremtid:

Det er behov for midler, og det er mulig å gi pengegaver anonymt her:

Konto: 0539 68 22980

Takk til alle givere!


Siste
09.09.2019
08.09.2019
07.09.2019
06.09.2019
05.09.2019
04.09.2019
03.09.2019
02.09.2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019

Opositen
8&8
Lek 7 Alvor

Skisser

Bli VIP

Stamtavle

Om ITAT
© 2019