Allment

Fangst
Ørret

Forfatter

Foto

Gaming
Counter-Strike - Global Offensive
Fortnite
Splatoon
Splatoon 2
Super Smash Bros. 4
Super Smash Bros. Melee
World of Warcraft

Idrett
Skateboard

Kunst

Vitenskap
Filosofi
IQ


Reglene blir oppdatert ved behov - gjerne ta kontakt om du har noen spørsmål: Kontakt


Allment
§ 1. Imponer Universal Elite: Alle som skal delta i en Imponer Universal Elite Liga må først få godkjent søknaden om å bli Imponer Universal Elite. Initiativtakeren til Imponer; Tom André Tveit, avgjør hvilke søknader som blir godkjent, samt avgjør hvem som eventuelt mister tittelen som Imponer Universal Elite.
§ 2. Innsendt materiale: Initiativstarteren av Imponer, Tom André Tveit får enerett og således overtar alle rettigheter til materiale som tilsendes fra deltakere i henhold til reglene. Deltakerene får selv rettighet til å gi ut det materialet som Imponer har fått innsendt, og må da selv ta ansvar for innholdet som er gitt ut. All opplasting skjer på følgende side: Filopplasting Passordet blir tilsendt på epost til hver Imponer Universal Elite.
§ 3. Imponer Universal Elite Liga kostnader: Det koster ingenting å søke om å bli Imponer Universal Elite eller å delta i Imponer Universal Elite Liga fra Imponer. Om noen må reise, eller kjøpe inn eget utstyr eller får andre kostnader tilnyttet påmelding eller deltakelse, så må den som melder seg på eller deltar betale dette selv. Det kan legges til at det ikke legges opp til fra Imponer sin side at det skal koste noe å melde seg på eller delta i Imponer Universal Elite Liga.
§ 4. Imponer Universal Elite Liga rangfordeling ved like mange poeng: Dersom to eller flere spillere får samme mengde poeng i en liga blir de rangert på følgende måte; flest seire, og om det også er like mange så færrest tap, og om det også er like mange så får den som vant den siste kampen første rang av de involverte. Nye spillere med 0 poeng blir plassert sist i en tilfeldig rekkefølge.
§ 5. Imponer Universal Elite Liga og positive tilbakemeldinger: Imponer handler om positiv imponering, og felleskap i ligaen - derfor vil alle resultater i ligaene bli behandlet på en slik måte at deltakere skal kjenne seg respektert og vil ikke bli utsatt for negative tilbakemeldinger - vinnere og de som får gode resultater fremheves og profileres.
§ 6. Imponer Universal Elite Liga og mengde deltakere i forhold til mengde kamper: Når ligaarten er regelmessige kamper blant to eller flere deltakere, så trekkes deltakerene til kampene tilfeldig dersom det ikke er rett mengde deltakere i ligaen iforhold til mengde kamper. Eksempel: Er der 3 deltakere i en liga hvor det spilles kamper én mot én - trekkes 2 av 3 deltakere til én kamp den runden hvor den siste spilleren ikke får tildelt kamp.
§ 7. Imponer Universal Elite Liga og kommentarer på innspilling: Dersom en kamp er spilt inn hvor det ikke er lov å bruke kommentering kan deltakere selv gi ut en egen utgave av innspillingen med kommentarer.
§ 8. Imponer og ansvar ved skade, lidelse med mer: Deltakere har selv hele ansvaret om skade, lidelse eller tilsvarende skulle oppstå i deltakelsen i Imponer sine ligaer og/eller mesterskap som helhet.
§ 9. Om Imponer og brudd på forbindelse under Net Play: Blir det brudd på forbindelsen under Net Play begynner omgangen som hvor forbindelsen ble brutt i på nytt fra begynnelsen av - dersom det er en kamp uten omganger begynner hele kampen på nytt.
§ 10. Om Imponer og brudd på regler: Brytes noen av reglene til Imponer kan deltakere risikere å ikke få godkjent poeng.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1. Rundeform: Integrert Ranking Match. Det betyr at hver spiller spiller en Royal Battle, enten de er enkeltspillere eller på lag, og den spiller som får best resultat får 1 poeng.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon: Hver uke går en ny runde - alle deltakere sender etter kamp inn kampen innen den gitte fristen og vinneren får poeng.
§ 1. Rundeform: Klassisk.
§ 2. Omganger: Vinneren av 3 av 5 omganger vinner kampen. Omganger menes her en Super Smash Bros. Melee match.
§ 3. Kampen: Hver omgang spilles på tid, med 4 liv og 8 minutt.
§ 4. Items: Disse er slått av.
§ 5. Karakterer: Spillere velger fritt hvilken karakter de bruker til første omgang. Fra og med andre omgang; vinner av foregående omgang kan endre karakter ved å være først til å velge, og taperen kan fritt velge karakter til neste omgang uavhengig av om den velger først eller sist.
§ 5. Bane: Den med lavest poeng i ligaen velger første bane, og dersom de har like mange poeng velger den konkurrenten som står først i rundeoversikten for gjeldende kamp bane - deretter velger taperen bane i de påfølgende omgangene. Banene som kan velges mellom er; Battlefield, Dream Land 64, Final Destination, Fountain of Dreams og Yoshi's Story. Samt kan Pokemon Stadium velges fra og med 2. runde.
§ 6. Glitches: Freeze-glitch, Yo-yo-glitch, Name Entry-glitch og Soul Breaker-glitch kan ikke brukes.
§ 7. Teknikker: Gjentakende Rising Pound, gjentakende Peach Bomber på en vegg og Luigi Ladder kan ikke brukes. Til recovering kan de to sistnevnte teknikkene brukes.
§ 8. Om lyd på innspilte kamper: Musikk skal være slått av, ingen kommentering, lydeffekter er slått på.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.Kort introduksjon:
§ 1.

© 2018 - 2019