En politisk grunntekst for Det Gode er for tiden under planlegging - inntil videre benyttes anledningen til å vise virksomhetene til undertegnede; Det Gode, Tom André Tveit, Verda, Imponer, IX-IM, Sår og Søppel da disse er bygget på de samme prinsipper som tenkt for Det Gode. Virksomhetene kan videre deles i to ulike grupper; virksomheter med Det Gode, og virksomheter mot det vonde - Sår og Søppel er kun innenfor den sistnevnte gruppen.
Først og fremst kan jeg opplyse om at vil en se spesielt mer om virksomhetene enn den korte beskrivelsen under, så gjerne se lenkene nederst på siden.

Det Gode: Dette er i hovedssak en virksomhet som presenterer moralen i virksomheten min som helhet - spesielt med et historisk perspektiv i første omgang for at mennesker som interesserer seg for Det Gode ser sammenhengen fra tidens begynnelse og spesielt til idag.

Tom André Tveit: Jeg gir daglig en oppdatering om ting jeg gjør privat og profesjonelt spesielt i en blogg - det er viktig for Det Gode at enkeltmennesker gir av seg selv for organisasjonen i virksomheten som helhet - her forsøker jeg å være en god rollemodell ved å som sagt jevnlig oppdatere om hva jeg holder på med.

Verda: Dette er i hovedssak vitenskapsgrunnlaget - det er på nåværende tidspunkt utgitt mange bøker, både i bok- og ebokform, samt omlag 10 dataprogram - dette er videre grunnlaget for den vitenskap som helhet virksomhetene skal benytte seg av. En viktig moral for vitenskapen jeg utvikler er forskjellen mellom tilrådet og frarådet kunnskap - derfor er det etablert et eget forlag kalt; 'Søppel forlag', med den mening å kunne presentere for interesserte også frarådet vitenskap som en ikke finner i Verda forlag.

Imponer: Her er organisasjonsvirksomheten i Det Gode. Det etableres liga- og mesterskap under alle slags emner i en enhetlig organisasjon; idrett, vitenskap, spilling, profesjoner, med mer. Det er klart at det forventede er at de som havner øverst i ligaene får tildelt som naturlig er i et hierarki, en organisasjon, makt til å påvirke sin gren, sin liga.

IX-IM: Dette er en markedsføringsvirksomhet, hvor formålet er blant annet å 'bli kjent i media' - det er utviklet for det meste et selvstendig media, gjennom alle virksomhetene som helhet, hvor det er mulig å på en nært fullstendig måte få opplyst om hva virksomhetene angår. Det er klart at inntil Det Gode er kjent, og det finnes andre typer medium enn de Det Gode står for selv, så vil også IX-IM ha som virksomhet å forsøke bli kjent også i eksterne media.

Kort om Opositen: Opositen er et virkningsfullt verktøy for å kunne vise hva som er med Det Gode, og hva som er mot det vonde henholdsvis øverst og nederst i serien. Et formål på lang sikt er å fjerne, skjule, den delen som er mot det vonde - noe som spesielt er egnet om det som faktisk er mot det vonde ikke lenger er tilstedeværende.

Kort om 8&8: 8&8 er et annet virkningsfullt verktøy for å kunne vise hva som er med Det Gode, og hva som er mot det vonde henholdsvis øverst og nederst i fremstillingen. 8&8 gir også mulighet til at andre kan mer engasjere seg, ved at den ene vertikale halvdelen av 8&8 gjelder generelt, og den andre vertikale halvdelen gjelder spesielt for undertegnede - det kan oppstå et forbund mellom meg og de som er interessert i å slutte seg til politikken til Det Gode som jeg utøver med serien.

Til sist litt om en visjon for fremtiden for Det Gode Parti: I det følgende bildet ser vi at den ene samlingen av virksomheter er fjernet, i tillegg kan en se at nederste del i Opositen og 8&8 er fjernet - det symboliserer at i et slikt tilfelle er det ikke lenger behov for noen virksomhet mot det vonde - det vonde er fjernet, og da står kun Det Gode igjen. I et slikt tilfelle vil Det Gode Parti stå igjen som Det Gode, da parti som begrep jo forteller om at det kun er et parti som del av en større befolkning, men når Det Gode Parti sin virksomhet med å fjerne det vonde er ferdig, vil som sagt kun Det Gode stå igjen, og det ikke være lenger noe parti reelt, men en hel befolkning - alle innenfor Det Gode.
Jeg kan gjenta at dersom du har spørsmål så kan du se lenkene for hver virksomhet for seg nederst på siden for mer informasjon. Det er også mulig å sende spørsmål til Tom André Tveit ved å gå inn i bloggen og gå nederst på siden 'Om ITAT' som en kan finne i menyen. Bloggen finner en ved å trykke på logoen som signaturen til 'Tom André Tveit' nederst på siden.

Jeg håper du er interessert i å se etableringen av Det Gode Parti - det er mulig å gi sin støtte ved å trykke på lenken under for mer informasjon og fylle ut støtteerklæring.

Med Vennlig Hilsen


Organisasjonsnummer 912 274 608
Tom André Tveit
© 2024