Venstre Høyre


14.03.2019

Som selvprosederende i en rettsak som har pågått litt i underkant av et år nå i sin helhet, så har jeg skrevet på et brev med anke til Høyesterett. Det er nok sjelden at en selvprosederende i en slik sak som dette får mulighet til å bli part i Høyesterett, så det er spesielt å skrive anken. En anke skal inneholde omlag 10 punkt, og jeg har skrevet omlag de 7 første delvis igår og idag. Rettsaken er den første jeg er part i, så det er kjekt å få erfaring med rettsvesenet. Litt av grunnen til at jeg føler meg trygg på å være selvprosederende er at jeg har solgt bøker til professorat innenfor jus opp til flere ganger, slik at mine skriftlige og teoretiske egenskaper på dette grunnlag har fått en positiv bekreftelse.Den nye tegneserien 'Opositen' har blitt kjekk å jobbe med, og da jeg laget en noe enkel logo til å begynne med, får jeg mange ideer om å lage en ny, litt mer profesjonell. Her er en liten skisse til hva som er oppdatert sålangt:
Siste
14.03.2019
12.03.2019
11.03.2019
10.03.2019
07.03.2019
06.03.2019

© 2019