Til foreldre

På denne siden er det lagt til informasjon om Semi Elitemesterskap og tilfeldige mesterskap
til foreldre som vil gi tillatelse til sine barn til å melde seg på en eller flere mesterskap
- og som gjerne vil vite litt mer før de leverer inn påmeldingen. Informasjonen har det
formål å gi foreldre en trygghet når de gir et barn eller ungdom under 18 år tillatelse til å
være med i mesterskap under Imponer.

Om alder
Det blir holdt tilsyn med at alle barn og ungdom under 18 år som er med i mesterskap
ikke blir presentert tekst, bilder eller film med høyere aldersgrense enn den foreldrene
til barnet har gitt tillatelse til. I påmeldingsskjemaet føres det hvilken alder barnet har
og om det er interessant å øke aldersgrensen til en alder høyere enn det barnet har, er
det mulig å øke aldersgrensen til en alder ett trinn over den alder barnet faktisk har -
men dette gjelder likevel ikke aldersgrensen på 18 år - da må den faktiske alderen være
høyere eller lik 18 år. Dette om økning av aldergrense står også informasjon om i
påmeldingsskjemaet.

Om alder
Det blir holdt tilsyn med at alle barn og ungdom under 18 år som er med i mesterskap
ikke blir presentert tekst, bilder eller film med høyere aldersgrense enn den foreldrene
til barnet har gitt tillatelse til. I påmeldingsskjemaet føres det hvilken alder barnet har
og om det er interessant å øke aldersgrensen til en alder høyere enn det barnet har, er
det mulig å øke aldersgrensen til en alder ett trinn over den alder barnet faktisk har -
men dette gjelder likevel ikke aldersgrensen på 18 år - da må den faktiske alderen være
høyere eller lik 18 år. Dette om økning av aldergrense står også informasjon om i
påmeldingsskjemaet. Under mesterskap utføres det også alderskontroll for eventuelt pub-
likum og nødvendige tiltak gjøres for å sikre at ingen med en alder under aldersgrensen
på mesterskapet opplever innholdet.

Om bilder
Det blir tatt bilde av alle deltakere med formål å lage et mesterskapsbilde hvor alle del-
takerene er samlet - og det kan legges til at en av premiene til vinnere er å få sitt bilde
satt øverst i mesterskapsbildet over alle andre deltakere. Det kan legges til at det kun tas
bilde av overkroppen til deltakerene, og de 6-7 første påmeldte i et mesterskap som blir
deltaker får være med i mesterskapsbildet. Mengden som får bildet sitt med er avhengig av om
det finnes en mester i det spillet mesterskapet gjelder fra et tidligere mesterskap eller ikke
- for finnes det så vil kun 7 av de som blir deltaker dersom den tidligere mesteren er med få
sitt bilde med i mesterbildet, ellers 6 stykk. Under er et eksempel på hvordan et mesterskaps-
bilde hvor det er mulig å se hvordan de ulike deltakerene blir plassert - i midten øverst vil
vinneren få sitt bilde.


Om filmer
Det blir tatt opp film av alle kampene i et mesterskap, det kan være unntak hvor det ikke lar
seg gjør for et eller annet spill. Opptakene blir finredigert, hvor kampens helhet blir tatt
vare på og tillagt bilder av deltakerene, og deretter lagt ut på i hovedssak Facebook, YouTube,
Twitch og eventuelt Twitter eller andre helt tilsvarende kanaler. Det er mulig å finne alle disse
kanalene, hvor filmer blir algt ut på internett nederst på sidene til Imponer. Ved å følge denne
lenken kan du se et eksempel på en slik film som er lagt til på YouTube: Filmdøme

Om sted
Alle tilfeldige mesterskap holdes ute på flere ulike offentlige plasser - foreløpig er det i hovedssak
ved Ulvedalen Torg og ved Åsane Terminal at mesterskapene blir avholdt. Deltakerne møter opp
ved stedet når de tilfeldige mesterskapene begynner, og alt avsluttes på stedet samme dag,
eller eventuelt en annen dag dersom det ikke skulle bli mulig å fullføre den på én dag. Jeg
legger til at de tilfeldige mesterskapene har som formål å bli ferdig samme dag som en begynner.

Om diplom
Vinnere får utdelt diplom - og se under for hvordan den ser ut. Den blir gitt i A4 på papir.


Om påmelding
Påmelding kan gjøres ved enten å få et påmeldingsskjema på stedet hvor et tilfeldig mesterskap
holdes eller skrive det ut ved å laste det ned fra den påfølgende lenken, og levere det inn der,
eller lage en avtale med meg på epost; imponer@itat.no, for levering av påmeldingsskjemaet.

Liste over spill i Semi Elitemesterskap og tilfeldige mesterskap med gitt aldersgrense:

Spill Sjanger Aldersgrense
Actua Soccer Fotball Ingen
Fortnite Krig 12
Speed Haste Bil Ingen
Super Street Fighter II Turbo Slåssing 12

Alle er hjertelig velkommen til å sende inn påmelding!
© 2018 - 2019