Venstre Høyre


Hovedlinjen til Det Gode er å tale for virksomhetene til Tom André Tveit; Det Gode, Tom André Tveit, Verda, Imponer, IX-IM og DIV. I det følgende presenterer jeg virksomhetene i en enkel oversikt, og videre forklarer kort hva de ulike virksomhetene går ut på.
Først og fremst kan jeg opplyse om at vil en se spesielt mer om virksomhetene enn den korte beskrivelsen under, så gjerne se lenkene nederst på siden.

Det Gode: Dette er i hovedssak en virksomhet som presenterer moralen i virksomheten min - spesielt med et historisk perspektiv i første omgang for at mennesker som interesserer seg for Det Gode ser sammenhengen fra tidens begynnelse og spesielt til idag - også viser jeg blant annet i denne informasjonen om Det Gode Parti hva som er forventet fremover.

Tom André Tveit: Jeg gir daglig en oppdatering om ting jeg gjør privat og profesjonelt spesielt i en blogg - det er viktig for Det Gode at enkeltmennesker gir av seg selv for organisasjonen i virksomheten som helhet - her forsøker jeg å være en god rollemodell ved å som sagt jevnlig oppdatere om hva jeg holder på med.

Verda: Dette er i hovedssak vitenskapsgrunnlaget - det er på nåværende tidspunkt utgitt 22 bøker, både i bok- og ebokform, samt omlag 10 dataprogram - dette er videre grunnlaget for den vitenskap som helhet virksomhetene skal benytte seg av. En viktig moral for vitenskapen jeg utvikler er forskjellen mellom tilrådet og frarådet kunnskap - derfor er det etablert et eget forlag kalt; 'Søppel forlag', med den mening å kunne presentere for interesserte også typisk vitenskap som en ikke finner i Verda forlag.

Imponer: Her er organisasjonsvirksomheten i Det Gode; det etableres liga- og mesterskap i alle slags områder; idrett, vitenskap, spilling, profesjoner, med mer. Det er klart at det forventede er at de som havner øverst i ligaene får tildelt som naturlig er i et hierarki, en organisasjon, makt til å påvirke sin gren, sin liga. Alle deltakere får poeng, som videre samles i en universell liga hvor en finner de som typisk forventes å være best egnet til å ta beslutninger, spesielt innenfor de ligaer de har samlet poeng, men også da de ha et vidt spekter av interesser, også kunne ta beslutninger innenfor andre emner, ligaer. I oversiktbildet over har jeg presentert en virksomhet som kalles 'sår' - denne skal offentliggjøres ved foreløpig ukjent tidspunkt, men det sentrale er at det har med forsvarspolitikken i Det Gode Parti å gjøre.

IX-IM: Dette er markedsføringsvirksomheten min, hvor formålet er å 'bi kjent i media' - jeg har nå utviklet for det meste et media selv, gjennom alle virksomhetene som helhet hvo jeg fullstendig får opplyst om hva virksomhetene angår. Det er klart at inntil Det Gode er kjent, og det finst andre typer medium enn de Det Gode står for selv, så vil også IX-IM ha som virksomhet å forsøke bli kjent også i eksterne media.

DIV: Underholdning er viktig for Det Gode - og DIV er en virksomhet som spesielt handler om det å presentere både Det Gode og det som eventuelt skulle være et tilsvarende vonde for å markere hva en bør unngå, og hva som er forventet i Det Gode, og da på en underholdende måte. Her kan jeg nevne virksomhet som jeg allerede holder på med i bloggen som eksempel, og det i tillegg noe som også er tilpasset henholdsvis virksomhetene; Tom André Tveit, Verda og Imponer på en oversiktlig og god måte: Opositen, 8&8 og Lek 7 Alvor, viser øverst i illustrasjonene Det Gode, og da er Opositen veldig tilknyttet meg som menneske - derfor tilpasset Tom André Tveit. 8&8 er mer et politisk verktøy hvor formålet er å belære hva som er Det Gode for å påvirke den kunnskap og vitenskap sammfunnet bygger på - derfor forholder denne virksomheten seg me spesielt til Verda. Lek 7 Alvor er en serie hvor jeg viser hvordan en kan leke seg med ulike virkere, og dersom leken skulle ha noe å si spesielt som et resultat - presenteres det som avslutning - dette ligner mer den form for aktivitet en finner i Imponer; hvor en har en utvikling blant deltakere som i ligaer og mesterskap gir resultater som får tildelt poeng.

Til sist vil jeg vise en fremtidsplan for Det Gode Parti: I det følgende bildet ser vi at den ene samlingen av virksomheter er fjernet, i tillegg kan en se at bunnen i Opositen, 8&8 og Lek 7 Alvor er fjernet - det betyr at i et slikt tilfelle er det ikke lenger behov for noen virksomhet mot det vonde - det vonde er fjernet, og kun Det Gode står igjen - i dette tilfellet vil Det Gode Parti stå igjen som Det Gode, da parti som begrep jo forteller om at det kun er en del av noe, men når Det Gode Parti sin virksomhet med å fjerne vonde ting er ferdig, vil som sagt kun Det Gode stå igjen, og det ikke være lenger noe parti, men en hel befolkning, som alle er innenfor Det Gode.
Jeg kan gjenta at dersom du har spørsmål så kan du se lenkene for hver virksomhet for seg nederst på siden for mer informasjon. Det er også mulig å sende spørsmål til meg Tom André Tveit ved å gå inn i bloggen og gå nederst på siden 'Om ITAT' som en kan finne i menyen. Bloggen finner en ved å trykke på lenken logoen som signaturen til 'Tom André Tveit' nederst på siden.

Jeg håper du er interessert i å se etableringen av Det Gode Parti - det er mulig å gi sin støtte ved å trykke på lenken under for mer informasjon og fylle ut støtteerklæring.


Organisasjonsnummer 912 274 608
Tom André Tveit
© 2019